STUDIJSKI PROGRAM: NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: Njemački jezik 1 – osnove gramatike ... Studijski program:Njemački jezik i književnost; Akademske osnovne studije ... Dativ i akuzativ;.

STUDIJSKI PROGRAM: NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - Povezano

Naziv predmeta: Njemački jezik 1 – osnove gramatike ... Studijski program:Njemački jezik i književnost; Akademske osnovne studije ... Dativ i akuzativ;.

STUDIJSKI PROGRAM ZA RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST. RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI ZA I GODINU U LJETNJEM (II) SEMESTRU AKADEMSKE 2020/2021. GODINE. PONEDJELJAK.

knjiţevnih tekstova (sa minimalno 180 do 200 rijeĉi) s njemaĉkog na bosanski, hrvatski, srpski jezik, te sa bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika na njemaĉki.

LINGVISTIKA TEKSTA. 30+15+15. 4. 03.233-B. I. IVO ANDRID. 30+15+15. 4. 03.222-B. I. LEKTURA TEKSTA. 30+15+15. 4. 03.237-B.

2) upoznati studente sa osnovama frazeologije u njemačkom jeziku, ... Na osnovu poznavanja jezične strukture njemačkog i bosanskog/hrvatskog/srpskog.

Portugalska renesansna epika: Camỡes (Luzitanci). Uomo universale. Viteški, pastoralni i pikarski roman. Primjeri i interpretacija.

Kandidat nakon završetka studija II ciklusa Prevođenje engleskog jezika prema ... međujezični konvencionalni komunikativni čin za koji prevoditelj preuzima ...

Vera Horvat Pintarić, Svjedok u slici, Matica Hrvatska, ... 1. prepoznati relevantne pravce u talijanskoj književnosti ... Talijansko-hrvatski rječnik.

Univerzitet „Dţemal Bijedić“ u Mostaru. Fakultet humanistiĉkih nauka. Odsjek za turski jezik i knjiţevnost. NASTAVNI PLAN I PROGRAM. Mostar, maj 2016 ...

Revizija Nastavnog plana i programa iz predmeta Njemački jezik izvršena je u cilju ... U svakodnevnim tekstovima (npr. oglasi, prospekti, jelovnici, ...

(Idite odmah u bolnicu!) Nepravilni glagoli (Nepravilnost glagola zadržava se kod glagola kojima se vokal u osnovi mijenja e→i/ie, dok se vokal a u ...

2.2 KOMPARATION DER ADJEKTIVE (KOMPARACIJA PRIDJEVA). U njemačkom jeziku isto kao i u hrvatskom pridjevi se mogu stupnjevati i to u tri stupnja: pozitiv,.

männlich – muški weiblich – ženski zurzeit – trenutno ... streng – strog gerecht – pravedan die Dauerwelle, -n – minival, trajna ondulacija ...

Postaviti pitanje i dati pozitivan i negativan odgovor i odgovor sa „doch“; ... Čitanje i razumijevanje, uz pripremu kraćih i srednje dugih tekstova koji.

Perfekt modalnih glagola;. - Modalni glagol + infinitiv pasiva;. - Perfekt pasiva;. - Konjunktiv prezenta, preterita, perfekta i pluskvamperfekta;.

NJEMAČKI JEZIK (DRUGI STRANI JEZIK). Razred: II. (drugi), 1. sat ... muss je nach Präposition im Genitiv, Dativ oder Akkusativ verwendet werden.

22 нояб. 2018 г. ... jezikoslovna istraživačka mreža Termini (HU) i Institut za jezik Imre ... Ana Lehocki-Samardžić, predsjednica Instituta za jezik Glotta, ...

posljednjih pet stihova Šimićeva teksta? ... Tko je glavni lik u noveli Baraka pet be? ... 57. Što je temeljne ideja novele Baraka pet be?

Rimbaud – simbolizam, Samoglasnici interpretacija; ... According to Arthur Ashe, (0) _C__ was the first African American winner of a Grand Slam.

votka, korida, kauboj, boršč ... IX Read the article about Jimmy Stuart, a former prisoner. ... 4 What does Jimmy regret most about his criminal past?

Prolog Dugog Nosa jedan je od najvažnijih ključeva za razumijevanje komedije koja predstavlja hrvatsku renesansnu književnost. O kojoj je komediji riječ i ...

neki način su se otvorile i veze sa njemačkom kulturom i jezikom. Tim ... Ovi tekstovi mogu da sadrže i nepoznata jezička sredstva, razumijevanje koje.

Mirna Hocenski-Dreiseidl, prof. viši predavač za njemački jezik ... Jakić, B., Hurm, A., (1991) Hrvatsko-njemački rječnik, Školska knjiga, Zagreb.

Nalijepite identifikacijske naljepnice na sve ispitne materijale koje ste dobili u sigurnosnoj vrećici. Ispit Čitanja i pisanja traje 100 minuta bez stanke.

Kurikulum nastavnoga predmeta Njemački jezik za osnovnu školu i gimnazije čine ... učestali jednostavni i složeni, pravilni i nepravilni glagoli u prezentu; ...

Glagol “werden” inače znači postati, ali kada se koristi u pasivu ima sasvim drugo značenje ... U njemačkom jeziku pasiv se jako često koristi za razliku od.

i pravilno odgovara na njega. Razumije obrađeni vokabular ... i na njemačkom. ... Ljestvica za ocjenjivanje pisanog rada – vođeni sastav. ODLIČAN.

2. Kurikulum nastavnoga predmeta Njemački jezik za osnovnu školu i gimnazije čine ... konjunktiv II. glagola haben, sein, mögen. • pasiv (prezent).

u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Lihtenštajnu i Luksemburgu, a po ukupnome broju ... posvojne zamjenice u nominativu, akuzativu i dativu.

učenik u malom broju aktivnosti čitanja i slušanja pokazuje slabo razumijevanje srednje dugih i jednostavnih tekstova te samo uz pomoć izvršava zadatke.

27 мар. 2020 г. ... Nastavna jedinica: Als- Sätze (rečenice s veznikom „als“). UPUTE ZA UČENIKE: Prisjetiti se veznika „wenn“ (kada), potom pozicije glagola u ...

upoznati se s osnovama njemačkog jezika na ... njemačkog jezika prema ZEROJ-u i za polaganje međunarodno priznatog ... A imaju i dobre filmove, serije i.

27 нояб. 2020 г. ... Njemački jezik. Datum,23.11 – 27.11.2020. ( 13. Woche). Razred : III -3,4,5,6,7,8,9,10,11. Nastavna jedinica: Graffiti, Konjuktiv II.

Programski sadržaji su koncipirani za učenike koji počinju učiti njemački jezik u ... poruke, brošure, oglasi, putokazi, plan grada, plan aktivnosti, ...

6 февр. 2021 г. ... NJEMAČKI JEZIK OBVEZNI IZBORNI. (DRUGI STRANI JEZIK – POČETNA RAZINA UČENJA) ... kolegija Njemački obvezni izborni ... slatkiši. Exmann, der.

njemačkog govornog područja. 4. Što je tipično njemački? –. Ponavljanje uvodne teme. LISTOPAD 5. Moj svijet: jesen. (8 sati). Brojevi od 1-5, pitanja: Wie.

Prijedlog godišnjeg izvedbenog kurikuluma za Njemački jezik u 2. razredu osnovne škole. (2. godina učenja, 70 sati) ... Voće, povrće, slatkiši. TRAVANJ 28.

23 мая 2017 г. ... Prevodilac za engleski i njemački jezik (m/ž). Prevodilačka agencija LIBAR, radi povećanog obima posla traži prevoditelje engleskog i ...

Postoje i nepravilni glagoli, koji mijenjaju osnovu, ali dobivaju nastavke slabih glagola. Zasebna grupa glagola su pomoćni glagoli sein, haben i werden, ...

upotrebljava se uglavnom u zavisnim rečenicama. □ tvori se pomoću preterita pomoćnog glagola i participa perfekta: □ hatte/war +Partizip perfekt ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.