Njemački jezik 3.razred Nastavna jedinica: Plusquamperfekt

upotrebljava se uglavnom u zavisnim rečenicama. □ tvori se pomoću preterita pomoćnog glagola i participa perfekta: □ hatte/war +Partizip perfekt ...

Njemački jezik 3.razred Nastavna jedinica: Plusquamperfekt - Povezano

upotrebljava se uglavnom u zavisnim rečenicama. □ tvori se pomoću preterita pomoćnog glagola i participa perfekta: □ hatte/war +Partizip perfekt ...

Dobar dan naši drugaši! Danas učimo novo pisano slovo,slovo Ćć. Još nam je ostalo samo 8 pisanih slova pa ćemo znati sva pisana slova naše abecede.

u drugoj fazi religiozni pjesnik – Pjesni pokorne kralja Davida (prepjevi 7 pokorničkih psalama, prvo Gundulićevo tiskano djelo, 1621.).

Mandalijena pokornica. - prijevod biblijskih psalama. Psaltijer slovinski. Ivan. Bunić. Vučić. - lirika Pjesni razlike. - religiozna poema Uzdasi.

(Idite odmah u bolnicu!) Nepravilni glagoli (Nepravilnost glagola zadržava se kod glagola kojima se vokal u osnovi mijenja e→i/ie, dok se vokal a u ...

Postaviti pitanje i dati pozitivan i negativan odgovor i odgovor sa „doch“; ... Čitanje i razumijevanje, uz pripremu kraćih i srednje dugih tekstova koji.

männlich – muški weiblich – ženski zurzeit – trenutno ... streng – strog gerecht – pravedan die Dauerwelle, -n – minival, trajna ondulacija ...

2.2 KOMPARATION DER ADJEKTIVE (KOMPARACIJA PRIDJEVA). U njemačkom jeziku isto kao i u hrvatskom pridjevi se mogu stupnjevati i to u tri stupnja: pozitiv,.

Glagol “werden” inače znači postati, ali kada se koristi u pasivu ima sasvim drugo značenje ... U njemačkom jeziku pasiv se jako često koristi za razliku od.

Nastavni predmet: Njemački jezik (drugi strani jezik). Razred: II. (drugi) razred, 3.sat. Nastavna jedinica: Präpositionen mit Akkusativ, Dativ, und Genitiv.

Glavni grad: Brasilia – 2 500 000 stanovnika. ○ Najveći gradovi: Sao Paulo – 11 016 073 st. Rio de Janeiro – 6 136 652 st.

Nastavni predmet: Njemački jezik (prvi strani jezik). Razred: II. (drugi) Razred, 2.sat i 3.sat. Nastavna jedinica: Konditional 1, (2.sat) i Konjunktiv ...

Oscar za najbolji animirani film je 1961. godine dobio film Surogat Dušana Vukotića. Prvi put je tada jedan neamerički film osvojio nagradu u toj kategoriji ...

Promotri slike na stranici 71. • Pročitaj: Svjetlost je ta koja će otjerati ... Svjetlo goruće uskrsne svijeće nas podsjeća da je Isus pobjedio tamu groba.

IZLUČIVANJE: - Metanefridiji. RAZMNOŽAVANJE: - Morski oblici- razdvojenog spola. - Kopneni i slatkovodni oblici- dvospolci. Razmnožavanje gujavice ...

... morat ćete pisati molbe.Neki od vas ,možda,i pri upisu u srednju školu. ... Predmet: Molba za upis u prvi razred /naziv institucije/. Poštovani,.

Pod Zemljinom atmosferom se razumijeva zrak. (smjesa plinova koja okružuje Zemlju i sudjeluje u njezinoj vrtnji). ▫ Osnovni su sastojci zraka:.

Pauci: Pauk krstaš, crna udovica, pauk vučjak. RAKOVI. Osobine: - vodeni oblici. - čvrsti skelet od kalcijeva karbonata. - tijelo podjeljeno u: glavopršnjak ...

Nastavna jedinica: Rimsko slikarstvo. Poznavanje rimskog zidnog slikarstva možemo zahvalitvelikoj katastrofi koja je zadesila. Pompeje i Herkulanum.

Ukupna količina energije koju zrači Sunce zove se Sunčevo zračenje ili radijacija, a onaj mali dio (dvijemilijarditi) koji dospije do Zemlje je insolacija.

NASTAVNA JEDINICA : Neupravni govor VII.razred. TIP SATA: UVOD. U bilježnicu za školski rad napiši definiciju neupravnog govora.

NASTAVNA JEDINICA: Imenice i glagoli- ponavljanje. Na početku provjeri točnost jučerašnje domaće zadaće. IMENICE: čičak,ivančica,ljepotica,lica,vrat,lati ...

22 мая 2020 г. ... Posebna su vrsta DJEČJI FILMOVI.U njima kao glumci glume djeca, a i radnja je prilagođena dječjoj publici.Takav je npr.Vlak u snijegu.

29 янв. 2021 г. ... U irealnim pogodbenim rečenicama se upotrebljava konjunktiv. Konjuktiv stoji i u glavnoj i u zavisnoj rečenici. Irealne pogodbene rečenice se ...

27 нояб. 2020 г. ... Njemački jezik. Datum,23.11 – 27.11.2020. ( 13. Woche). Razred : III -3,4,5,6,7,8,9,10,11. Nastavna jedinica: Graffiti, Konjuktiv II.

27 мар. 2020 г. ... Nastavna jedinica: Als- Sätze (rečenice s veznikom „als“). UPUTE ZA UČENIKE: Prisjetiti se veznika „wenn“ (kada), potom pozicije glagola u ...

OSTROGOTI u 6.st. grade Teodorikov mauzolej u Ravenni, prizemni dio oblika je deseterokuta, gornji kat uži je od prizemlja i kružnog je oblika, ...

Nastavna jedinica: Klasicizam ... Nastaje novi stil pod imenom klasicizam. ... i bujna dekoiracija baroka nestaju, a nova arhitektura treba.

7 мая 2020 г. ... Kad je osobna zamjenica subjekt u rečenici, možemo ju izostaviti. ,. Za domaći uradak uradi radnu bilježnicu na 50. stranici. Aktivnost 3.

NASTAVNA JEDINICA :Pismo majci ,Sergej Jesenjin IX.razred. TIP SATA:obrada. UVOD. Prije čitanja pjesme saznaj više o piscu! Sergej Aleksandrovič Jesenjin ...

6 мар. 2020 г. ... ostaje po nizu svojih antologijskih pjesama : Visoki jablani, Svakidašnja jadikovka , Dažd , Hrvatskim mučenicima ,Oproštaj .

Pripovijetka “Desetica” pripada zbirci pripovjedaka koja nosi naziv “Crtice iz moje mladosti”. Gotovo u svim pripovijetkama pisac nam opisuje svoj odnos ...

28 мая 2020 г. ... 6. razred. Nastavna jedinica: DOKUMENTARNI FILM (medijska kultura). Pogledaj neki dokumentarni film i odgovori na pitanja. Naziv filma: ...

Stenovalentne vrste. - Abiotički čimbenici. - Poikilotermni organizmi. - Homeotermni organizmi. - Prilagodbe životinja na život u pustinji.

18 мар. 2020 г. ... Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa – glavni grad. Odgovoriti na pitanja : 1.Kolika je površina Kanade i na kojem se mjestu po veličini ...

Dragi naši drugaši! Obradili smo sva pisana slova, danas ćemo ponoviti. Ako glasove/ slova poredamo pravilnim redoslijedom nastaje ABECEDA.

4 мая 2020 г. ... imamo napisan akuzativ osobnih zamjenica, a on glasi: mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie. U prijevodu bi one glasile:.

Relativna vlaga- je odnos vlage koja se nalazi u zraku i količini vlage koju bi zrak pri određenoj temperaturi mogao primiti, a izražava se u % .

NASTAVNA JEDINICA : Ljubav na prvi pogled ,Miro Gavran VII.razred. TIP SATA:obrada. UVOD. Ponovimo! Pripovjedač u prvoj osobi iznosi priču kao da se to ...

Nastavna jedinica: Moja domovina – pjesma. Dobar dan drugaši! Danas ćemo učiti pjesmu o domovini. Domovina je zemlja gdje smo rođeni i koju volimo.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.