CUB – novi naslovi u fondu – oktobar 2020 - Univerzitet Crne Gore

Godina prođe, dan nikad. Cetinje: OKF. 2019. 152 Čaprići, Basri. Otvaranje školjke. Cetinje: OKF. 2019. 153 Pejović, Vojislav Život i smrt Milana Junaka.

CUB – novi naslovi u fondu – oktobar 2020 - Univerzitet Crne Gore - Povezano

Godina prođe, dan nikad. Cetinje: OKF. 2019. 152 Čaprići, Basri. Otvaranje školjke. Cetinje: OKF. 2019. 153 Pejović, Vojislav Život i smrt Milana Junaka.

I sama vegetacija utiče na klimu pa lokalna klima može da ... vrijednosti i specificnih klimatskih pokazatelja, klima nekog ... Am - monsunska klima,.

vrijednosti i specificnih klimatskih pokazatelja, klima nekog ... Da bi se to pojednostavilo, klima može da se prikaže tzv. ... Am - monsunska klima,.

Dakle, u Vašem slučaju ukoliko se radi o kupovini teretnog vozila koji ... Odredbama člana 24a stav 1 tačka 15b citiranog zakona propisano je da se na uvoz,.

Izvor: Radusinović i Pajović (2005) ... Najznačajnije koncentracije rude bakra u Crnoj Gori, otkrivene su u Varinama (kod. Pljevalja).

28 сент. 2021 г. ... 1990. godine, Odsjek za srpskohrvatski jezik i jugoslovenske ... (Pravopis sa kulturom izražavanja) i Srpski jezik II (Fonetiku i.

Akademske 2003/2004. godine, na prvoj godini studija na Univerzitetu Crne Gore, ... Postdiplomske magistarske studije traju, po pravilu, dvije studijske ...

11 окт. 2018 г. ... Kostić Anđela, Računovodstveni dokument menadžment sistema i njegov doprinos ... Prof. dr Milan Lakićević, redovni profesor.

19 июл. 2019 г. ... U februaru 2019. godine boravila sam u Hamburgu, Njemačka ... Podgorica (2011-2014), a u periodu 2015-2017 kontakt osoba.

Današnji moderni rukomet je igra izuzetno brzih, eksplozivnih i ... masa, bodymass index, raspon ruku, dužina noge, kao i antropometrijske mjere šake.

Fakultet na kojem je rad odbranjen: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću ... Ekomomski fakultet. 5. Bjelica, D.(2006).Sportski trening.

dok su najmlađi sportisti fudbaleri i skakači u vodu sa prosječnom starošću od 22.19 i ... Subuzorak skokovi u vodu, 128 ispitanika- 63 muškaraca i 65 žena;.

30 дек. 2020 г. ... Diskurzivnost i koncepti autorstva Tina ... slijepe i udruženjem „Roditelji“ u Podgorici zahvaljujući kojima sam.

indeksa tjelesne mase (BMI) i odnosa struka i tjelesne visine (WtHR), ... Kod djece i mladih indeks tjelesne mase se računa prema njihovoj starosti i polu, ...

22 июн. 2020 г. ... Zamjena vodovodne cijevi u Ulici Goce Delčeva u Podgorici . ... Cijena iskopa tla u takvim sredinama obično može biti ekstremno visoka, ...

(ravnodnevnica, kratkodnevnica, dugodnevnica, polarni dani i noći). • Smjena godišnjih doba je posledica nagiba Zemljine ose prema ekliptici i.

24 апр. 2019 г. ... Slobodan Đukanović je izabran u zvanje docenta na. Univerzitetu Crne Gore 26.02.2009, a u zvanje vanrednog profesora. 26.06.2014. godine.

Simfonija – nastanak žanra; italijanska i francuska uvertira; simfonija u pretklasicizmu. X nedjelja, pred. Simfonija u klasicizmu. X nedjelja, vježbe.

1 июл. 2009 г. ... Rođena sam 10.02.1958. god. u Banjoj Luci gdje sam završila osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet u Beogradu upisala sam školske ...

5 мая 2008 г. ... fizike, kao i dva izborna predmeta, Kvantna optika i Zaštita od ... SFRJ, Medicinski fakultet u Zagrebu ima Diplomski ispit ) iz.

16 февр. 2021 г. ... V.Simović-Zvicer, New Forms of Employment in Montenegro, New ... Doc. dr Radoje Golović je završio osnovne studije filozofije na.

29 сент. 2016 г. ... BIOGRAFIJA. Rođen sam 25. septembra 1979. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju školu (gimnazija „Slobodan Škerović“) završio sam u.

10 июн. 2007 г. ... operacija žučne kese, sa osvrtom na patologiju, ... HIRURŠKO LIJEĆENJE HEMOROIDA ACTA ... «Hidromont – Merkur» Budva, maj 2006. godine.

31 мар. 2021 г. ... primjerom kadija Bošnjaka, koji nakon primanja islama, poju o ... crnogorskih umjetnika, galerija Josip Bepo Benković Herceg Novi -.

14 мая 2021 г. ... B I L T E N. Univerziteta Crne Gore. ISSN 1800-5101 http://www.ucg.ac.me. Univerzitet Crne Gore. Cetinjska br. 2. Broj : 530. Godina : 2021.

11 мая 2015 г. ... Vujošević Sandra : "Tretman opasnog otpada ", ... 3., gdje je pomoću elektrohemijske metode CV određivana brzina.

8 окт. 2012 г. ... Poslednjih godina sam formirala i opremila Laboratoriju za ... Koncert povodom stogodišnjice rođenja ... Medenica Predrag (5/08).

anrtopometrijskim karakteristikama i nivou uhranjenosti. Ključne riječi: antropometrijske karakteristike, indeks tjelesne mase, urbana sredina, ruralna.

30 апр. 2015 г. ... doktorsku disertаciju Srednje i Donje Polimlje i Gorenje Podrinje u ... Čaušić Zana: Specifičnosti i način rada u dječijoj stomatologiji.

1 дек. 2010 г. ... Za izbor u akademsko zvanje za grupu predmete: Ruska književnost − Savremena ruska književnost I, Ruska književnost −.

29 июн. 2015 г. ... crnogorski film: 6 filmova studenata FiTv režije (studentski ispitni filmovi III godine, predmeta Filmska režija VI) na 60-om. Festivalu.

14 июн. 2019 г. ... Klinika za očne bolesti kao specijalista oftalmolog. ... University of Zadar, Croatia, 27-29 sept. 2013, Book of abstracts.

3 февр. 2017 г. ... srednju školu sam završio u Kazanju, Ruska Federacija. ... analysis of roof structures “VEKTRA JAKIĆ”. Pljevlja, 12.

5 сент. 2013 г. ... leksičko-gramatičke vježbe na predmetima Savremeni ruski jezik I,. II, III i IV. ... http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_br oj=4337.

Aspekt finansijske koristi od Interneta –- Internet je komunikacioni medij preko kojeg se ... Razvoj Interneta u trenutnim razmerama direktna je.

Bižić-Ionescu, M., Zeder, M., Ionescu, D., Orlić, S., Fuchs, B.M., ... (eutrofikacija obalnih voda; teški metali i antioksidativna zaštita biljaka; ...

Rezultati pokazuju da je prosječan indeks tjelesne mase ... Body mass index was calculated using a standard formula recommended in the literature.

Moglo bi se reći da je katastar ili evidencija o nepokretnostima stara koliko je ... Izgled za štampu lista nepokretnosti kroz aplikaciju e – katastar.

Ponuđača Kvisko d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, ulica Zmaj Jovina br. 46, PIB 02369818,. Broj računa: 510-2984-12, Naziv banke:CKB banka, koga zastupa ...

III ISTAKNUTI STRUČNJAK IZ PRAKSE / ISTAKNUTI. UMJETNIK. Član 6. Univerzitet, na osnovu javnog konkursa, može angažovati istaknutog stručnjaka.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.