KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U HRVATSKOM ...

30 окт. 2020 г. ... uređuju prava i obveze iz rada i na osnovi rada radnika u HNK u Osijeku kojemu su osnivači. Osječko-baranjska županija i grad Osijek.

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U HRVATSKOM ... - Povezano

30 окт. 2020 г. ... uređuju prava i obveze iz rada i na osnovi rada radnika u HNK u Osijeku kojemu su osnivači. Osječko-baranjska županija i grad Osijek.

31 мар. 2015 г. ... Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, kojeg zastupa ravnateljica Leonilda Conti, mag.art. (u daljnjem tekstu: poslodavac),.

Tjedno radno vrijeme rasporedeno je u pet radnih dana, a na poslovima koji zahtijevaju drukciji ... voditelj montaze, transporta i vozaa monter i vozaa.

plaće isplaćene mu u prethodna tri mjeseca, ukoliko je to za njega povoljnije. ... Izuzetak od prava na razmjerni dio godišnjeg odmora. Članak 43.

PREGOVARAČKI ODBOR SINDIKATA (u daljnjem tekstu: sindikat) koji čine. SINDIKAT VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA ZET ZAGREB, Zagreb, Ozaljska ulica.

Kolektivni ugovor reguliše prava i obaveze poslodavca i zaposlenog i sadrži odredbe koje se odnose na: zarade (npr. minimalna zarada,.

Kolektivni ugovor unosi red na radno mesto. To znači da postoje slične regulative koje važe za celu branšu i da poslodavac ne.

ovim Kolektivnim ugovorom (u darjnjem tekstu: ugovor) ureduju se prava iobveze ... Pla6a i druga materijalna prava radnika utvrduju se iisplacuju razmjerno ...

za djelatnike trgovaikog druitva elSTOeA d.o.o., S. Radi6a 33, ZADAR ... Ugovor o radu na neodredeno vrijeme obvezuje radnika/cu i Poslodavca dok ga jedan ...

Ĉetvrtak, 28. 1. 2021. godine. S A R A J E V O. ISSN 1512-7052 ... Ĉetvrtak, 28. 1. 2021. ... (4) Sindikat ima pravo pozvati na štrajk radnike u sluĉaju da.

Ovim kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Ugovor) uređuju se prava i obveze potpisnika ovoga ugovora, ...

18 мар. 2020 г. ... Kolektivni ugovor za Crosco, d.o.o. za 2020. godinu. 6. (4) Sindikati potpisnici ovog Kolektivnog ugovora se obvezuju uputiti Poslodavcu ...

Ovaj kolektivni ugovor zaključuje se i primjenjuje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa odredbama Zakona o radu Federacije BiH i drugim ...

ugovor, ovaj Kolektivni ugovor i druga akta koja se odnose na prava i obaveze zaposlenih. ... 13. pozivanje na kolektivni ugovor, koji je na snazi;.

Područna škola Božava pri OŠ »Petar Lorini« Sali;. 75. OŠ »Vladimir Nazor« Neviđane;. 76. Područna škola Vrgada pri OŠ Pakoštane, Pakoštane;.

Ovaj kolektivni ugovor se primjenjuje: - na zaposlene kod poslodavca na teritoriji Crne Gore i zaposlene koje poslodavac sa.

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР. ЗА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ. І опшТЕ ОДРЕДБЕ. Члан 1. Овим колективним уговором (у даљем тексту: Уговор) уређују се, ...

Obavljanje poslova zaposlenog za vrijeme probnog rada prati Komisija koju obrazuje ... 40. upotreba laptopa, tableta, tv prijemnika, dvd plejera u objektu i ...

1 апр. 2021 г. ... Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada) i Sindikata Univerziteta u ... (Radni odnos na određeno vrijeme za nenastavno osoblje).

porezom na dohodak koji plaća radnik) ostvarena za puni fond sati rada za pojedini mjesec. ... Proračuna Kantona za lipanj 2016. godine.

ZENICA, ĉetvrtak, 26.04.2018.god. S K U P Š T I N A ... ćetvrtak, 26.04.2018. ... (3) Štrajk organizira i vodi sindikat sukladno Zakonu o štrajku,.

(6) Poslodavac je dužan radniku koji je kod njega zaposlen na temelju Ugovora o radu ... Radnik koji je ostvario pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora u ...

29 мар. 2018 г. ... CEDEVITA d.o.o. u smislu ovoga kolektivnog ugovora je CEDEVITA, ... CEDEVITA d.o.o. pojedino pravo radnika bilo manje od prava koje ...

17 мая 2011 г. ... cirkadijski zakon/cirkadijski ritam (Circadian Low): unutrašnji ritam aktivnosti koji se ponavlja svaka 24 sata.

Ovim kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja (u daljem tekstu: Kolektivni ugovor) regulira se zasnivanje radnog odnosa, ...

Poseban kolektivni ugovor za delatnost putne privrede Republike Srbije (u daljem tekstu: Kolektivni ugovor), primenjuje se na sve poslodavce koji obavljaju ...

5) očekivanom trajanju ugovora u slučaju ugovora o radu na određeno vrijeme. 6) trajanju plaćenog godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo, ...

(1) Ovaj Kolektivni ugovor (u daljnjem tekstu: Ugovor) zaključuje trgovačko društvo «Pleter. - usluge» d.o.o. i sindikati koji u njemu djeluju u ime svojih ...

(2) Radniku koji rasporedom radnog vremena bude određen da rad obavlja ... (3) Odmor iz stavaka 1. i 2. ovoga članka radnik koristi nedjeljom te u dan koji.

preuzima od Poslodavca prethodnika Kolektivni ugovor i ugovore o radu Zaposlenih koji vaţe na dan promjene Poslodavca. Poslodavac prethodnik duţan je da ...

razmak između dviju isplata ne smije biti dulji od 30 dana. ... Zaposlenicima u javnim službama pripada pravo na isplatu godišnje nagrade za božićne ...

26 июл. 2020 г. ... Ugovor o radu potpisuju generalni direktor, direktor TVCG, ... a) pripremanja, snimanja i obrade TV filmova, TV serija, radio-drama;.

Prava i obaveze pomoraca za vrijeme ukrcaja na broju poslodavaca, ostvaruju se u ... Sindikat, odnosno zaposleni imaju pravo prigovora na utvrđene normative ...

8 окт. 2020 г. ... (2) Ovaj Ugovor polazi od činjenice da je srednje obrazovanje integralni dio jedinstvenog ... nastavnika obračunava se kao honorarni sat i.

određenog radnog mjesta u odnosu na radno mjesto na kojem su poslovi ... Radnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim i.

CEDEVITA d.o.o. će obvezati novoosnovana društva, koja će nastati izdvajanjem iz. CEDEVITE d.o.o. da nastave na radnike primjenjivati najmanje ovaj ...

ka sa 70 % na 80 % koeficijenta sloÊeno- sti radnog mjesta, ... U Koprivnici su, primjera ... bilo sluÀajeva da je na nekim pjesniÀ-.

13 апр. 2018 г. ... 2018. godine ... Ukoliko radnik otkazuje ugovor o radu, otkazni rok traje ... odnosno mjesec dana kad poslodavac daje otkaz radniku.

(2) Kolektivni ugovor kod poslodavca, odnosno pravilnik o radu (u daljem tekstu: ... danom može trajati najviše 16 sati, a subotom, nedeljom i praznikom 24.

Član 1. Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika (u daljem tekstu: Ugovor) uređuju se prava, ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.