alineja

2 alineja 7, člana 9. stav 1. alineja 2. Zakona o društvima za osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 17/05, 1/06, 64/06 i 74/10), ...

17 нояб. 2020 г. ... (9) Nakon dobijanja saglasnosti Agencije za ulaganje u nekretnine iz stava 1. tačka 4. ovog člana, društvo za osiguranje je obavezno da ...

14 янв. 2013 г. ... porodiljnog dopusta, pa sve dok porodiljni dopust traje, g) Specifikaciju plaće za mjesec koji je pret- hodio odlasku na porodiljni dopust.

radnici provode pripravnički staž, sadržaj, program i način polaganja stručnog ispita, sadržaj i izgled uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

10 окт. 2017 г. ... Almin Kaplan, Trganje. 1.000,00. Andrej Chouraqui, Deset zapovijedi danas. 1.000,00. Antun Šuljić, Odrazi. Izbor iz.

28 дек. 2017 г. ... Član 1. Ovom uredbom propisuju se zahtjevi za proizvode biljnog porijekla (klice), sljedljivost klica i sjemena namijenjenog proizvodnji ...

Ovim Poslovnikom regulira se rad i ustrojstvo Općinskog vijeća (u daljem tekstu: Vijeće), a naroĉito: - ostvarivanje prava i duţnosti vijećnika;.

U stavku 4. dodaje se nova alineja, iza prve alineje koja glasi: „ - ugostiteljsko–turističke građevine“. U stavku 7. alineji 1., iza riječi građevine ...

24 нояб. 2016 г. ... za djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu ishranu pri redukcionoj dijeti (u daljem tekstu: hrana), uslovi u ...

5 сент. 2019 г. ... Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Tisno, ... Tišnjanski most - stari most u Tisnom koji spaja otok Murter s kopnom, ...

Latica Garčin (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuje se postupak upisa i prednosti pri upisu djece u predškolsku ustanovu Dječji vrtić Latica Garčin (u ...

30 мар. 2021 г. ... Grad Pula daje u najam nekretninu opisanu u točki II. ove Odluke, u skladu ... Najmoprimcu se daje u najam stan u prizemlju stambene zgade u ...

Posude iz članka 3. stavka 1. točke 1a, prva alineja. Iznimno, posude koje su namijenjene za nestabilne plinove i padaju unutar kategorija I i II na.

Na temelju odredbi članka 15. stavak 1. točka 4. alineja 3. i članka 8. stavak 1. i stavak 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ...

ODSTRJELA I UPOTREBA DIVLJAČI TE DRUGIH USLUGA U LOVIŠTU NA BAZI ... Lovac, član lovačkog udruženja koje je korisnik lovišta ne plaća organizacionu taksu.

Paragrafi 1 alineja 7 dhe neni 39 paragrafi 1 alineja 11 nga Rregullorja për punën e. Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele nr.01-4351/1 ...

30 дек. 2020 г. ... Na području općine Maglaj propisuje se i naplaćuje komunalna taksa za: 1. Svaku istaknutu firmu,. 2. Izvođenje i držanje muzike uživo u ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.