deklinacija imenica

10 июн. 2013 г. ... Ključne reči: engleski jezik, složenice imenica+imenica, uređenje leksičkih slojeva, leksička fonologija i morfologija, afiksi prvog reda, ...

V. DEKLINACIJA. • Imenice V. deklinacije su malobrojne, a većinom su ženskog roda. • Imenica dies, ei, m./f. muškog je roda, osim kad označava rok ili ...

I DEKLINACIJA. - Imenice I deklinacije su sve ženskog roda, osim nekoliko izuzetaka. - Osnova se dobija tako što se od imenice u genitivu odbije nastavak ae ...

DEKLINACIJA LIČNIH ZAMJENICA. Dragi učenici, da se podsjetimo, deklinacija znači promjena riječi kroz padeže. U nastavku slijedi promjena ličnih zamjenica ...

Napomena: dativ i vokativ se ne javljaju u medicinskoj praksi, zbog čega nisu obavezni za učenje. Primer promene imenice 1.deklinacije: Fractura, -ae, f.

Odredite rod sledećih pluralia tantum imenica: vrata, naočari, usta, sanke ... Po čemu se razlikuje deklinacija imenica muškog roda koje označacaju bića od ...

Konjunktiv II pravilnih glagola se gradi od: würde + infinitiv npr. Ich würde ein Auto kaufen. Konjunktiv II nepravilnih (jakih) glagola se gradi tako što ...

1. lijepa žena. 2. lijepe žene. 3. lijepoj ženi. 4. lijepu ženu. 5. lijepa ženo. 6. lijepoj ženi. 7. lijepom ženom pl. 1. lijepe žene. 2. lijepih žena.

1. lijepa žena. 2. lijepe žene. 3. lijepoj ženi. 4. lijepu ženu. 5. lijepa ženo. 6. o lijepoj ženi. 7. lijepom ženom pl. 1. lijepe žene. 2. lijepih žena.

Prva stvar koju moramo da zapamtimo je da se rod njemačke imenice ... Gramatički rod imenica u njemačkom jeziku je ono što izluđuje i nervira većinu ...

Kojeg su roda te imenice? Znače li jedninu ili množinu? Te imenice zovu se zbirne ili kolektivne imenice. ... Zbirna imenica momčad ima i množinu;.

Temeljna sklonidbena vrsta imenica muškoga i srednjega roda čiji je genitivni nastavak -a naziva se a-vrsta. Imenice a-vrste muškoga roda.

Glagolski pridjevi i glagolska imenica. VEĆ ZNAM. Jeka. Glagoli. Pridjevi. Imenice. Mi, konji, znamo vrlo mudro razmišljati, ali kad vlastite odluke treba.

10 июл. 2015 г. ... Posvojnost u imenica V. vrste. 36. 5.1. Imena koja završavaju konsonantom. 38. 5.2. Imena koja završavaju vokalom koji nije nenaglašeno a.

morali da preciziraju rod svake imenice, pa imamo der-muški​, ​die – ženski​, ... Tačno je da se rod mnogih imenica uči napamet, pogotovo na početnom nivou.

pojedinačnih imenica i predloga. Dobijeni rezultati pokazuju da je obrada pojedinačnih imenica prikazanih u odredničkom obliku (nominativ singulara).

2 мая 2014 г. ... (konotativno) značenje. ... Ta bi dva znaka, ako su u metaforičnome odnosu, ... 3. igla za va enje krvi (igla s leptirom).

Ima osobine i glagola i imenice ... Ima osobine imenice i glagola. ... Postoje glagoli iza kojih se upotrebljava samo infinitiv:.

spominje se da je tipičan rastavni veznik ili, “a disjunkcija se može izraziti i izrazima bilo (da) i volja”, dakle riječ volja proglašava se izrazom, ne.

U radu se istražuju »povratne imenice«, pojava u poljskom jeziku u kojoj pri nominalizaciji glagola s povratnom oznakom się glagolska imenica zadržava ...

Das Geschlecht der Substantive – Regeln (Rod imenica – pravila):. Männlich sind (Muškog roda su): 1. Alle männlichen Lebewesen (živa bića prirodnog muškog ...

ROD U GRAMATIČKOM OPISU IMENICA (PRILOG. STABILNOSTI KATEGORIJE IMENIČKOG RODA). Sanja Šubarić, Univerzitet Crne Gore, [email protected].

imenice, pridjevi, zamjenice, neki brojevi konjugacija (coniugatio) glagoli komparacija (comparatio) pridjevi, prilozi. RJEČNIČKI OBLIK IMENICA, PRIDJEVA I ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.