deklinacija pridjeva

1. lijepa žena. 2. lijepe žene. 3. lijepoj ženi. 4. lijepu ženu. 5. lijepa ženo. 6. lijepoj ženi. 7. lijepom ženom pl. 1. lijepe žene. 2. lijepih žena.

1. lijepa žena. 2. lijepe žene. 3. lijepoj ženi. 4. lijepu ženu. 5. lijepa ženo. 6. o lijepoj ženi. 7. lijepom ženom pl. 1. lijepe žene. 2. lijepih žena.

V. DEKLINACIJA. • Imenice V. deklinacije su malobrojne, a većinom su ženskog roda. • Imenica dies, ei, m./f. muškog je roda, osim kad označava rok ili ...

DEKLINACIJA LIČNIH ZAMJENICA. Dragi učenici, da se podsjetimo, deklinacija znači promjena riječi kroz padeže. U nastavku slijedi promjena ličnih zamjenica ...

I DEKLINACIJA. - Imenice I deklinacije su sve ženskog roda, osim nekoliko izuzetaka. - Osnova se dobija tako što se od imenice u genitivu odbije nastavak ae ...

ružan, pametan, hladan, kratak, mokar, mrtav... -an, -ak, -ar, -av ALI: kovrčav, kovrčava...; obrazovan, obrazovana..., itd. mr jd mastan (sir).

pridjev kao klasa ipak postoji u svim jezicima svijeta, premda su dugo o tome postojale dvojbe. Ističe da se prema semantičkim značenjima pridjevi mogu ...

Napomena: dativ i vokativ se ne javljaju u medicinskoj praksi, zbog čega nisu obavezni za učenje. Primer promene imenice 1.deklinacije: Fractura, -ae, f.

Komparacija pridjeva koji komparativ tvore od supletivnih osnova. ... Komparacija (gradacija, stupnjevanje) u užem smislu označava morfološku (najčešće.

Odredite rod sledećih pluralia tantum imenica: vrata, naočari, usta, sanke ... Po čemu se razlikuje deklinacija imenica muškog roda koje označacaju bića od ...

Konjunktiv II pravilnih glagola se gradi od: würde + infinitiv npr. Ich würde ein Auto kaufen. Konjunktiv II nepravilnih (jakih) glagola se gradi tako što ...

Stupnjevanje pridjeva. Predmet (ili međupredmetna tema). Hrvatski jezik. Za međupredmetnu temu navesti u okviru kojeg nastavnoga predmeta, sata razrednika.

lijepe cure. 8. dobra juha dobre juhe. 9. njegov novi zub njegovi novi zubi. 10. naš novi posao naši novi poslovi. Dopunite prijedlog ili frazu!

18 февр. 2019 г. ... Napomena ! Ako se prisvojni pridjevi na –ski,ški,ćki,čki nađu na prvom mjestu u nazivu neke vlastite imenice, pišu se velikim početnim ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.