ekologija

Adaptivna radijacija – pojava da se u okviru jedne sistematske kategorije susreće veći broj ţivotnih formi (npr. sisari). Ekološka konvergencija (analogija) ...

Potrošači (konzumenti) – heterotrofni organizmi koji koriste (troše) gotove organske materije: – Potrošači I reda (hrane se proizvođačima - biljojedi).

eurivalentne vrste. • stenovalentne vrste. ČINBENIK. ŠIROKA. VALENCIJA. USKA. VALENCIJA. TEMPERATURA euritermna stenotermna. VLAŽNOST eurihigra stenohigra.

vrste koje pokazuju široku ekološku valenciju prema većem broju ekoloških čimbenika. ○ Stenovalentne vrste – opstaju samo ako su.

Biologija i ekologija mora. Predmeti na studiju. OSNOVE EKOLOGIJE (u tablici). Na dnu stranice: 1. Prezentacije (predavanja u Power Pointu) - U slučaju ...

U odnosu na vodeni režim razlikuju se sledeće ekološke forme biljaka. Vodene biljke. (hidrofite). Suvozemne biljke. (terestrijalne). Poikilohidre.

Klimatogena ili klimaks zajednica – zadnji stadij u razvitku zajednice. Sukcesijska serija ili sera – slijed promjena od pionirske zajednice do klimaksa ...

Neke vrste potječu iz davnih geoloških razdoblja, a danas ih u malom ... podzemlje nastanjuje više reliktnih vrsta beskralježnjaka, ... Stenovalentne vrste ...

POPULACIJA – prostorno i vremenski integrisana grupa jedinki iste vrste koja ... STENOVALENTNE VRSTE – opstaju samo ako su kolebanja ekoloških faktora mala.

Sličnu prilagodbu ima i obična bogomoljka (Mantis religiosa) koja oblikom ili bo- jom podsjeća na raslinje u kojem boravI. Mimikrija je pojava oponašanja ...

Ekologija biljnih zajednica. - Biljna zajednica ili fitocenoza je skup svih biljnih populacija koje se nalaze na nekom staništu. Koliko veliko područje.

EKOLOGIJA MORA. I. Uvod. II. Značajke mora kao životnog okoliša. III. Pregled morskih staništa. IV. Oblici života u moru – Pelagijal.

bal, prema globe - zemaljska kugla, od lat. globus - lopta) znači „svetski“, „planetaran“, „koji se odnosi na čitavu teritoriju Zemlje“, ...

Neke se vrste uspješno prilagode uvjetima koji nisu isti kao oni na njihovom prirodnom staništu (npr. ... Smokva je toploljubiva (termofilna) voćna vrsta.

Higrofiti b. Mezofiti c. Kserofiti. Stanovnici oceana, jezera, bara, rijeka i potoka. Biljke koje su prilagođene uvjetima vrlo vlažnih staništa.

Holoparaziti (crpe vodu, minerale i hranjive tvari; potajnica) i hemiparaziti (mogu vršiti fotosintezu; bijela imela, Viscum album).

SOCIJALNA I POLITIČKA EKOLOGIJA. ISPITNA PITANJA. 2020. 1. Pojam ekologije kao nauke. 2. Nastanak i razvoj ekologije. 3. Predmet i podela ekologije.

Sistematika biljaka je naučna disciplina koja se bavi svrstavanjem poznatih biljaka u određene sisteme. • Kriterijumi na osnovu kojih se biljke svrstavaju u ...

EKOLOGIJA HRUPA- ŠKODLJIVOST PREGLASNEGA ZVOKA ZA SLUH PRI. MLADOSTNIKIH . ... posevek dovolj prostora za rast in zorenje. ... Klara, Gloria,.

Sasvim je jasno da hrana nije tek sirovina kojom osiguravamo funkcioniranje organizma. Dapače, hrana ima mnoštvo drugih uloga pa osim radi opskrbe energijom ...

Fax: +385 51 336 022. HRVATSKA - 51000 Rijeka, Korzo 40 info: [email protected]. REPUBLIKA HRVATSKA. URED DRŽAVNE UPRAVE U. PRIMORSKO GORANSKOJ ŽUPANIJI.

Svrha studija Primijenjena ekologija mora jest obrazovanje stručnjaka ... Preddiplomski sveučilišni studij Primijenjena ekologija mora završava polaganjem ...

higrofiti i mezofiti, regulacija vode u tijelu životinja. Stanište ili biotop. Izlaganje, pp prezentacija, video. Objasniti.

Življenjske oblike (Raunkiaer 1937). 32. P – fanerofiti. NP – nano fanerofiti. Ch – hamefiti. H – hemikriptofiti. G – geofiti. HY – hidrofiti. T – terofiti ...

Postaje su bile (od izvora prema ušću): Izvor Cetine, Preočki most, Crveni most, Peruča, Obrovac Sinjski, Izvor Rude, Ruda 2, Trilj 1, Trilj 2, ...

23 сент. 2016 г. ... Uhati klobučnjak (Aurelia aurita) je ena pogostejših in najbolj preučevanih ... morski klobuk (Rhizostoma pulmo) (Kogovšek in sod., 2010).

Socijalna ekologija posvećen. 12. konferenciji o društveno odgovornom poslovanju. • rok za slanje punih radova: 1. listopada 2020.

Dvospolci (hermafroditi) – jedinke koje proizvode gamete obaju spolova (češći među sesilnim organizmima jer im to olakšava spolno razmnožavanje).

Tjelesna i zdravstvena kultura. • Ekologija mora. • Biologija mora. • Kemija mora. • Biostatistika. II. GODINA. Obvezni kolegiji. • Konzervacijska biologija.

Ekologija – prirodoznanstvena i socijalna. ... Ekologija, socijalna ekologija: Nastanak ekologije i koncept socijalne ekologije s osnovnim pojmovima.

Velika bijela psina – ugrožena vrsta čija se opasnost za čovjeka preuveličava ... Jadranu. U ovom je trenutku zabilježeno prisustvo tri vrste.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.