hrvatskom jeziku

20 февр. 2015 г. ... komat nastao niz riječi: redomat, platomat, kovinomat, artomat, vicomat, parkomat. Iz navedenih je primjera razvidno da su stopljenice ...

Obrazovanje na hrvatskom jeziku jedno je od najvažnijih segmenata ostvarivanja manjinskih prava, jer se ulaganjem u ... Kviz znanja i kreativnosti u kojem.

16 июн. 2011 г. ... a drugi za lȗk i lȕk, u radu se razlikuju homogrami i homografi.3 ... i mol (homofoni) te pas i pas (heterofoni), a homografi (istopisnice).

Komparacija pridjeva koji komparativ tvore od supletivnih osnova. ... Komparacija (gradacija, stupnjevanje) u užem smislu označava morfološku (najčešće.

Najfrekventniji trigrami u hrvatskom jeziku: IJE. STA OST JED KOJ OJE JEN. Frekvencija slova u engleskom jeziku (od najfrekventnijih):.

Malo je radova kojima je homonimija glavnom temom. Ovaj će članak pregledom triju radova tematski posvećenih leksičkoj homonimiji u hrvatskom.

Poljska abeceda, kao i hrvatska, bazira se na latiničnome pismu. Njezin se oblik kalio u konfrontaciji s potrebama slavenskog jezika koji je u usporedbi s ...

On 1604. godine u Rimu izdaje Institutionum linguae illyricae libri duo. Zanimljivo je da se njegova gramatika ne zasniva na dijalektu rodnoga mu.

Satirijaza dolazi od grčke riječi satyriasis koja ... termin nimfoman vrlo često i kako se pojam satirijaza ne može naći gotovo nigdje osim u.

20 апр. 2017 г. ... Čestitke svima vama jer vi ste već pobjednici. Pobjednici ste ... prez ove petroviske rodjendanske jač ke ni jur poštenoga slavlja, ...

hrvatskog jezika u škole i javni život. Tim će se dvjema institucijama u 20. stoljeću pridružiti i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, ...

deikse osobna, prostorna i vremenska jer se tiĉu pokazivanja na ... da se u ĉeškom dogaĊa tzv. apsorpcija referenta, što znaĉi da osobna zamjenica u sebi.

terminologije na hrvatskom jeziku, potrebno je obrazložiti pozadinu same ... utjelovljenje igrača (engl. avatar) – vizualna reprezentacija igračevog.

afrikati [ʦ] se u nekim jezicima u pismu bilježi posebnim znakom, primjerice u makedonskom, ukrajinskom i poljskom, gdje je dentalna, a u slovačkom i ...

Jezični se purizam u hrvatskom jeziku zasniva na višestoljetnoj tradiciji ... turcizmi i mađarizmi iz Slavonije ne uključuju se u rječnike usprkos nji-.

i razlikovanje boja u spektru, odnosno je li riječ o univerzalnoj ... ima dva naziva za plavu boju: plavu i modru, gdje modra nije nijansa plave, pa.

7 сент. 2018 г. ... terminologije na hrvatskom jeziku, potrebno je obrazložiti ... utjelovljenje igrača (engl. avatar) – vizualna reprezentacija igračevog.

Padeži nominalnih komplemenata imenicama u hrvatskom jeziku i njemački ekvivalenti ... ili c) ostaje akuzativ, ako ispred stoji prijedlog (tzv. prijedložni.

Branka Tafra. Uvod ad se danas s vremenskim odmakom objektivno ocjenjuje ukupni prinos. Ljudevita Jonkea hrvatskomu jezikoslovlju, mogu se izdvojiti dva ...

haben: 1. ich habe gehabt, 2. du hast gehabt, 3. er / sie / es hat gehabt, ... particip perfekta glagola imati koji ostaje nepromijenjen kroz sva lica i oba ...

Nazivi za hrvatski jezik: hrvatski (Vinodolski zakon, 1286, Istarski razvod, nakon. 1275), slovjenski, dalmatinski, ilirski, slovenski (Habdelić), ...

Izdanja riječke tiskare Karletzky na hrvatskom jeziku kao izvor za jezikoslovna istraživanja*. KLJUČNE RIJEČI: hrvatski jezik, tiskara Karletzky, Rijeka, ...

Dakle, pristup nestandardnom i standardnom hrvatskom jeziku, a prvenstveno ... Ključne riječi: hrvatski standardni jezik, hrvatska narječja, ...

jedna ili više sastavnica izgubila svoje osnovno značenje (Menac 2007: 5) ili, ... Struktura frazema vrlo je pregledno prikazana u knjizi A. Menac Hrvatska ...

Paulina Pycia-Košćak, Periferija i margina – značenja i konteksti ... 9 Štimac Ljubas, „Podrijetlo, sintaktička struktura i leksikografska obradba naziva za.

Hrvatski standardni jezik i dijalekti /. Chorwacki język standardowy i dialekty. Ivo Pranjković, Lada Badurina, Središnje i periferno u gramatici hrvat-.

Jezik je tijekom povijesti, u manjoj ili većoj mjeri, odražavao društvenu ... potonjega zanimanja bilježe se čak tri oblika: psihologinja, psihologica,.

KOMUNIKACIJE GLUHIH I GLUHOSLIJEPIH OSOBA U REPUBLICI ... (3) Ručne abecede su jednoručna abeceda (daktilologija) i dvoručna abeceda (hirologija).

Komunikacijski prilozi i priložni odnosi u hrvatskom i poljskom jeziku. Neda Pintarić (Zagreb). 1. Uvod. Komunikacijske ili pragmatičke priloge definirat ...

18 сент. 2013 г. ... Pletikosin putopis Putovanje k Jerozolimu god. ... pod zajedničkim imenom putopisna književnost ili, kraće: putopis“ (Brešić 1996: 6).

U uporabnome hrvatskom jeziku supostoje likovi riječi šport i sport. U susjednome slovenskom jeziku nalazi se samo lik šport, a u susjednome srpskom jeziku ...

zična kultura i jezična pravilnost upotrebljavaju se od (relativnog) etabliran- ja jezične norme početkom 20. stoljeća. Eksplicitna kritika jezičnih normi.

Drugega kakor strast in žar teologija niti ne more biti, saj misli in ... meni, uporabljati besede, ki prinašajo pomene; brez njih bi bil svet brez pomena.

Danijela Dolenec koristi isti okvir za radikalnu kritiku ... nema linearni karakter negdašnjih biografija. No taj uradak, taj bio-.

Hrvati su tijekom Oluje pokazali lice tako nalik crnogorskom tijekom oku- ... Dokumentarni film “Oluja nad Krajinom” koji je ovoga proljeĘa prikazan na ...

30 PLATFORMA O DEMOGRAFSKOJ OBNOVI SRBA. 32 INVENTURA . ... je reći da su Srbi u Hrvatskoj, prema ... je Nostradamus umro, jer crkva i njena.

zemljama tradicionalno shvaćaju Danska, Norveška i Švedska pa to tako uzima ... Skandinavske zemlje čine Švedska, Norveška i Danska, a njih tri s Finskom i ...

Doprinos Švicarske važan je element bilateralnih odnosa između Švicarske i Hrvatske. Švicarsko- hrvatski program suradnje poboljšat će mnoge aspekte ...

2 Presuda Europskog suda za ljudska prava (ESLJP) Maresti protiv Hrvatske, ... Maresti protiv Hrvatske – analiza mogućeg utjecaja na reformu prekršajnog ...

30 окт. 2020 г. ... uređuju prava i obveze iz rada i na osnovi rada radnika u HNK u Osijeku kojemu su osnivači. Osječko-baranjska županija i grad Osijek.

mogućnosti staviti prigovor zastare i tražiti od suda proglašenje ovrhe nedopuštenom.97 Stoga je tada vjerovnik mogao podnijeti na naplatu zadužnicu u ...

29 апр. 2020 г. ... Crkva Sv. Križa u Ninu . ... predromaničke jednobrodne crkve na mjestu današnjeg oltara. Potkraj 8. st. prostor se.

upit, ponuda (odgovor na upit i opća ponuda), referencije, ... Pronalaženje primjera pisama i rečenica koje se mogu kombinirati olakšano je pregledom.

26 июн. 2000 г. ... Poslovno dopisivanje na hrvatskom i engleskom. Primjeri gotovih rečenica i pisama: mogućnost kombinacije prema vlastitoj želji i potrebama.

21 апр. 2018 г. ... U ovom se radu provodi usporedba tematskih cjelina koje se obraĎuju u sklopu nastavnog predmeta Sociologija s tematskim cjelinama iz ...

123 Vlasta Delimar (Zagreb, 1956.) je hrvatska performerica i multimedijalna umjetnica, te voditeljica umjetničke organizacije „Moja zemlja, Štaglinec“.

samih članova, a kod društava kapitala je to kapital kojei osnivači unose u ... propisan minimalni temeljni kapital, zakonom nisu predviđena tijela društva,.

odgovaranjem i jednokratna isprika u polugodištu) stvorit će velike probleme nastavnicima jednosatnih pa i dvosatnih predmeta. Pravo na ispriku nikako se ne ...

i talijanskom jeziku na kojima su ti izrazi raspoređeni. ... vezani za dani antecedent jer ih u tome nadjačavaju zamjenice i anafore, no pritom se.

Rukopisnu ostavštinu Milovana Gavazzija (oko sto arhivskih kutija1) u Hrvatski je državni arhiv predao Filozofski fakultet u Zagrebu, odnosno.

(Vukovarske novine, 20. travnja 1996.). Iz proglasa je jasno da Erdutski sporazum za srpsku stra- nu znači suprotno od mirne reintegracije, koja predviđa.

tekstove na hrvatskom jeziku najprije se navodi sažetak na Sažetak Sažetak hrvatskom, a zatim prijevod na engleskom jeziku. Sažetak Sažetak Sažetak Sažetak.

бохорватській мовах (1982), godine 1985. objavljen je Hrvatsko-rusko-ukrajinski frazeološki rječnik A. Menac u koautorstvu s R. Trostinskom, a kontrastivna.

INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE. Smičiklasova 21, 10000 Zagreb ... 08., ukupan broj zaposlenih u hrvatskom javnom sektoru raste s 377.706 na 388.222.

Ključne riječi: ženska košarka, rodna ravnopravnost, hrvatsko društvo ... HR. Slika 8.Mlada Hrvatska ženska košarkaška reprezentacija pod vodstvom Linde ...

KONZORCIJ. POJAM – ishodište i značenja consortium (lat.) – povezanost, partnerstvo, udruga, koalicija, grupa, sudjelovanje u consors (lat.) ...

Neki od vas se mogu pitati što znači Poduzetnički Ekosustav (PE). Zašto ekosustav? Ovo zvuči više iz biologije nego ekonomije?

U najstarije je doba kod nas kao i kod drugih naroda krvna osveta reakcija protiv povrede najpače života i zdravlja, kojoj je mjera u veličini boli, ...

naglašava se svojevrsna nematerijalnost filma (film kao čin projekcije i per- cepcije). ... Zagreb film: 1975. ... Jadran film, Filmski studio.

Ključne riječi: posebni skrbnik za dijete, procesna prava djece, povijesni ... tada posebni skrbnik ima pravo na jedinstvenu naknadu, odnosno naknada se ne.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.