imenice vježba

Hrvatski jezik. Nastavna jedinica: Imenice, glagoli i pridjevi. Ova vježba je predviđena za rad za utorak i srijedu! 1. Što su imenice?

ispitni napon je napon kojim se ispituje izoliranost kućišta mjernog instrumenta u odnosu na njegov mjerni sistem. - nul korektura služi za namještanje ...

Promena imenica po padežima zove se deklinacija. U srpskom jeziku postoji sedam padeža za jedninu i množinu: nominativ, genitiv, dativ,.

Banane/-n (9) ... banana obratiti pažnju na značiti početi odnositi se prema nekome na ... sanjati tropfen (22) tun učiniti. Was kann ich für Sie tun?

Imenice su promenljive vrste reči koje imenuju bića, predmete i pojave. Gramatičke kategorije imenica su: • broj, padež – morfološke. • rod – klasifikaciona.

ЗБИРНА ИМЕНИЦА. 1. Подвуди збирне именице у следећим реченицама: - Шарено цвеће се расцветало по парковима широм града. - Деца су сакупила пруће и заложила ...

U zbirnih imenica na –ad krati se skup ije u je, e. npr.: U zbirnih imenica na –je skup ije se ne krati npr. Od dolje navedenih imenica napravite zbirnu ...

I deklinacija – imenice uglavnom ženskog roda, u genitivu ... II deklinacija – imenice uglavnom muškog i srednjeg roda, u ... Rečnički oblik imenica.

Odredite rod sledećih pluralia tantum imenica: vrata, naočari, usta, sanke ... Po čemu se razlikuje deklinacija imenica muškog roda koje označacaju bića od ...

GLAGOLI I IMENICE - PONAVLJANJE. 1.PODCRTAJ GLAGOLE: Na livadi cvate cvijeće. Mali kos veselo cvrkuće i leti oko voćke. 2.PODCRTAJ IMENICE:.

Na funkcionalno-stilskom planu, ove re~nike ~ini jezik iz kwi`evnih i ... Tvorbeni tip apstraktnih imenica na -ost u srpskom jeziku, sude}i prema opisnim.

susjeda i lajući ih je probudio. On će biti glavni čuvar kuće kad baka za Božić otputuje u. Zagreb. 2. Napiši jesu li ove imenice u jednini ili u množini.

Razlikujemo dva glagolska pridjeva: Glagolski pridjev radni ili aktivni | kazuje da subjekt radi, vrši radnju. Glagolski pridjev trpni ili pasivni.

stilisti~koj analizi apstraktnih imenica u kwi`evnoumetni~kom i novinarsko ... Ekscerpirana kwi`evna dela i ~asopisi u spisku literature) u okviru prethodno.

IMENICE TREĆE DEKLINACIJE(suglasničke osnove) genus masculinum genus femininum genus neutrum. HOMO,-INIS, m.- čovek. CERVIX,-ICIS, f.- vrat, grlić.

IMENICE PRVE DEKLINACIJE amīca, -ae f. – prijateljica filia, -ae f. – ćerka discipula, -ae f. – učenica puella, -ae f. – devojčica femina, -ae f. – žena.

U rečenicama podcrtaj imenice, a zatim ih upiši u tablicu. Imenice koje se ponavljaju više puta napiši jedanput. PRIČA. Tata Ante priča malom Igoru priču:.

lijepe cure. 8. dobra juha dobre juhe. 9. njegov novi zub njegovi novi zubi. 10. naš novi posao naši novi poslovi. Dopunite prijedlog ili frazu!

Ima osobine i glagola i imenice ... Ima osobine imenice i glagola. ... Postoje glagoli iza kojih se upotrebljava samo infinitiv:.

NASTAVNA JEDINICA: Imenice i glagoli- ponavljanje. Na početku provjeri točnost jučerašnje domaće zadaće. IMENICE: čičak,ivančica,ljepotica,lica,vrat,lati ...

pozdrav može čuti na javnim mjestima kakvi su, primjerice, gradski auto- ... icima naroda koji baštine islamsku tradiciju), engleskom te u slavenskim.

Što su imenice? Imenice su. 2. Podcrtaj sve imenice u odlomku iz priče " Vjetrovi " Zvonimira Baloga . ... 6. Napiši dvije imenice u jednini.

Imenice su riječi koje imenuju bića, stvari i pojave. Dijelimo ih na opće i vlastite. Gramatičke osobine imenica su rod, broj i pade . Vlastite imenice.

U sledećim rečenicama pronađi i podvuci imenice koje: ... Vlastite imenice su ... VLASTITE. MUŠKI ROD. ŽENSKI ROD. SREDNJI ROD. 2.Napiši ove imenice u ...

U priči najprije podcrtaj imenice, a zatim ih ispiši u stupac – opće i vlastite. *mala pomoć – krije se 6 vlastitih imenica i 13 općih.

15 апр. 2020 г. ... Iz ove pjesme izostavljene su neke riječi: mraku, Suncu, krtica, mama, ptica, zraku, tama, krila, krtičica, visini. To su IMENICE.

IMENICE- riječi kojima imenujemo bića, stvari i pojave. GLAGOLI- riječi kojima označavamo radnju, stanje i zbivanje. PRIDJEVI- riječi koje odgovaraju na ...

Da biste znali konjugirati njemački glagol u prezentu, morate znati nastavke za prezent. ... samo 4 padeža: nominativ, genitiv, dativ i akuzativ.

Atwoodov padostroj. 4.7. Određivanje akceleracije slobodnog pada Whitingovim njihalom. 4.8. Određivanje akceleracije slobodnog pada padajućim kapljicama.

umetanje naslova svakog poglavlja u zaglavlje sekcije), trebate isključiti mogućnost. Poveži s prethodnim za zaglavlja u svakoj od sekcija.

krivulja vrelišta vode kao funkcija tlaka (što je identično naponu pare vode u ovisnosti o ... jedna čvrsta faza uslijed potpune topljivosti Cu i Ni.

Usni aparat za grickanje (Baltta orientalis – buba svaba). - Usni aparat za lizanje (Musca domestica – muva). - Usni aparat za srkanje (Apis mellifera ...

Glavni brojevi. Od glavnih se brojeva dekliniraju jčdan, dvȃ, trȋ i ččtiri. Stȍtina, tȉsuća i milějārda dekliniraju se kao imenice ženskog roda, a milějūn,.

Disanje se ostvaruje povećavanjem ili smanjenjem volumena pluća, što se opet postiže spuštanjem ili dizanjem dijafragme (ošita) ili podizanjem ili ...

ove razlike od jednog do drugog tipa mikroskopa. b) Optički dijelovi mikroskopa predstavljaju skup leća i zrcala neophodan za stvaranje.

Masa jednog sprata se koncentriše u nivou najveće mase, a to je tavanica. Ukupnoj težini koja ... å å. 25 3.0 0.4 ((3 5.0 (2 17.7 2.5) 3 5.2 (0.2 5.4 15.2.

PRIBOR I KEMIKALIJE: nož, pinceta, filtrirni papir, porculanska zdjelica, alkohol etanol i natrij. Napomena: NATRIJ SE ČUVA U PETROLEJU!

Sumpor. VJEŽBA 14.1. Dobivanje alotropa sumpora ... epruvetu stavi oko 1 g sumpora u prahu i lagano zagrijavaj plinskim plamenikom. Opiši opažanja.

razvitak biljke, auksini, giberelini i citokinini iskazuju stimulativna, ... Giberelini su biljni hormoni čija se podjela ne zasniva prema biološkoj ...

long faktorijel(short); /* prototip funkcije koja vraća long */ main(){ short n; printf("Unesite mali cijeli broj ciji faktorijel zelite da izracunate.");.

Visinu niže tačke/izohipse (čita se sa karte). D – Rastojanje između izohipsi/tačaka ili izohipse i tačke (mjeri se na karti).

VJEŽBA – VIDEOTEKA. Nova baza podataka - tablice. 1. Otvorite novu, praznu bazu podataka, pa ju pohranite u mapu Za baze koja je stvorena na.

26 дек. 2020 г. ... razonoda: napravi ga; premjesti file u direktorij ../razonoda;. Skripta radi super! Direktorij downloads je napokon cist.

Valni oblik promjene krvnog tlaka u arterijama prikazan je na slici (Slika 1). ... po eksponencijalnom zakonu, tako da tlak pada od maksimalne vrijednosti.

trokut. 1.)* Duljina osnovice jednakokračnog trokuta je 10 cm, ... Nad stranicom DC kvadrata ABCD konstruiran je jednakostraničan trokut kao na slici.

Stvaranje pozadine. Otvorite u Photoshopu fotografije s pijeskom i sa zalaskom sunca. 1. Počinjemo raditi na fotografiji pijesak. Dvokliknite na sloj.

sjekača kliješta / “cvikcange”. Kliješta za krimpanje kabela, špicasta kliješta (“špicange”), kliješta za skidanje izolacije, sjekača kliješta (“cvikcange”).

a potom u paralelu. Slika 12.2.1. Slika 12.2.2. Podatke mjerenja upišite u tablicu. serijski spoj paralelni spoj mjerenje.

Mjesec kruži oko Zemlje određenom brzinom . Između Zemlje i Mjeseca ... a) Sila kojom Sunce djeluje na Zemlju veća je od sile kojom Zemlja djeluje na Sunce.

1) U štapu, zavojnici učvršćenoj na oba kraja ili cijevi zatvorenoj na oba kraja nastaje longitudinalni val za koji vrijede isti izrazi kao i za stojne ...

Okrugla tikvica s Okrugla tikvica. Dvogrla i trogrla tikvica s okruglim dnom ... Tikvica i epruveta za odsisavanje. Liebigovo hladilo.

Svojstva staništa. Ekološki tehničari – 2. razred. Vježba 7. Bojanje plamena. Vježba 7.1. : BOJANJE PLAMENA SOLIMA ALKALIJSKIH I ZEMNOALKALIJSKIH METALA.

SAPUNI I DETERGENTI. Vježba 23.1: Saponifikacija ulja. PRIBOR I KEMIKALIJE: porculanska zdjelica, stakleni štapić, epruvete, menzura od 10 ml, ...

TRANZISTORSKA SKLOPKA. Elektroindustrijska i obrtnička ... Gdje se upotrebljava tranzistor kao sklopka? b. Što je to zakočenje a što zasićenje tranzistora?

Divergentna leća dakle od snopa zraka svjetlosti koji dolazi paralelno s ... Kod konstrukcije slike (slika 16) koju od nekog predmeta pravi divergentna leća.

Datoteka u kojoj su zapisane informacije o oblikovanju dokumenta. Predložak sadrži još i. prilagodbe izbornika i tipki. makronaredbe ...

Matematičko njihalo, amplituda, frekvencija, period titranja, harmonijske oscilacije, zakon očuvanja energije, masa, moment sile, kružno gibanje.

Kromatografija je postupak razdvajanja čistih tvari iz homogenih tekućih ili ... Kromatografija na papiru –nepokretna faza posebna vrsta filter papira.

ZATVARANJE POWERPOINTA – Office Button, Exit. PowerPoint ili gumb Close u gornjem D kutu prozora. OTVARANJE POSTOJEĆE PREZENTACIJE – Office Button,.

Obrnuta kosa crta se nalazi na slovu „Ž“ (engleska tastatura) ili na tasterskoj kombinaciji AltGr. – Q (tastatura našeg jezickog podrucja).

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.