izvijanje

Kod vitkih štapova aksijalna sila pritiska može izazvati i savijanje IZVIJANJE štapa prava deformacijska ravnotežna forma štapa je nestabilna.

Naslov predavanja: Bočno-torziono izvijanje. Datum : 8. novembar 2021. godine. Univerzitet u Beogradu – Građevinski fakultet www.grf.bg.ac.rs ...

y(x) k. (2) /. Do kritične sile izvijanja, ili Ojlerove kritične sile, po švajcarskom istraživaču. Leonhard Euler-u (1707 - 1783), koji je ovu teoriju prvi ...

Sve dok je sila koja deluje centrično na štap ispod neke granične vrednosti, ravnoteža spoljašnjih i unutrašnjih sila u štapu čija je osa prava ostaje.

Približna diferencijalna jednačina za izvijanje u elastičnoj oblasti glasi: y"(z) = M(z). EL gde je: M(z)=Fy(z) - napadni moment savijanja,.

fleksiono izvijanje oko slabije ose inercije. Analiza pokriva set stubova relativne vitkosti do 2.5. Osnovu ove studije predstavlja istraživanje čije su ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.