kolicnik

Proizvod i količnik razlomaka. ➢ Proizvod razlomaka i jeste razlomak čiji je brojilac proizvod njihovih brojioca a imenilac proizvod njihovih imenioca.

3 апр. 2020 г. ... Če bi učiteljica imela 14 bonbonov in bi jih po 7 razdelila učencem, koliko učencev bi dobilo bonbone? 14 : 7 = 2 količnik deljenec delitelj.

Proporcije. Količnik brojeva a i b , to jest broj : a. a b b. = naziva se razmerom brojeva a i b. Proporcija je jednakost dve razmere :.

Napiši količnik 11:15 u obliku razlomka. 2. Napiši razlomak. 3. 4 u obliku količnika. 3. Broj 6 napiši kao: a) razlomak nazivnikom 4,.

Naloge za utrjevanje: 1. Izračunaj tlak pod kvadrom, če ga postavimo tako, kot kaže slika. Stranica a = 20 cm, b = 6 cm in c = 15 cm. Gostota kvadra je.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.