metodologija rada primjer

I. UVOD I METODOLOGIJA RADA. 1. PREDMET I FORMULISANJE PROBLEMA ISTRAŽIVANJA. Prvi korak u izradi ovog rada bio je odabiranje naučnog područja u okviru koga.

МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТУ. I ГРАДИВО. Састоји се из три тематске целине: А) Увод у филозофију. Б) Елементарна логика.

... na navedenom dokumentu, a uputstva prilagođena za Oxfordski stil citiranja. *Način citiranja koji je korišten u skripti temelji se na Harvardskom stilu ...

celokupne naučne istraživačke prakse metodologija naučnog rada ne proučava samo puteve i sredstva kojima nauka, oslanjajući se na već dostignuto znanje, ...

Magistarski rad predstavlja samostalan, stručan rad u kojemu student obrađuje ... Temu za magistarski rad može predložiti profesor- mentor ili sam kandidat.

Metoda deskripcije . ... Pojam metodologija i znanstvena metoda obrađeni su u trećem poglavlju. ... Deskripcija je opis pojava koje se istražuju.

Deskriptivna metoda (neeksperimentalna ili empirijska) bazira se na opisivanju pojava i stanja. Za njenu primenu neophodno je poznavati: Šta opisivati, ...

METODOLOGIJA IZRADE SA TEHNIČKIM. UPUTSTVIMA ZAVRŠNOG RADA ZA STUDENTE. FAKULTETA ZA POSLOVNE STUDIJE –. MONTENEGRO BUSINESS SCHOOL -–.

Primjer internog akta društva ... Pokretan poslovni prostor ... Za poslovne prostore u kojima postoji više naplatnih uređaja koristi se centralizirani.

3 Metodologija rada: opisati uzorak; opisati sredstva za prikupljanje podataka: instrumente, ankete, skale...; opisati postupak prikupljanja podataka ...

«PROVEDBA PRIORITETNIH AKTIVNOSTI. U CILJU PRIMJENE DIREKTIVE O KONTROLI. OPASNIH NESREĆA (SEVESO DIREKTIVA) U. REPUBLICI HRVATSKOJ». - metodologija-.

NEZAVISNE INFORMATIVNE AGENCIJE PRIKUPLJAJU I DISTRIBUIRAJU VIJESTI ZA MEDIJSKE. KUĆE. ➢ PRIVATNI MEDIJI PROIZVODE SOPSTVENE VIJESTI.

1. deskriptivna metoda – spoznavamo stanje nekega pojava ne da bi ga vzročno poučevali. 2. kavzalno neeksperimentalna metoda.

Sadržaj podataka statistike umrlih, definicije i objašnjenja ... statistici umrlih, kao i spisak seta obaveznih tabela za nivo Bosne i Hercegovine. DIREKTOR.

I wish the best of luck to all participants in the project and look forward to ... Kupovina opreme (osim ako je nužna za uspješnu implementaciju projekta);.

redoslijedom postavljaju na mrežne stranice programa (eko.lijepa-nasa.hr). ... okoliš, koliko proizvodi otpada, troši energente (struju,.

Induktivna i deduktivna metoda. 36. 3.2. Analitička i sintetička metoda. 40. 3.3. Ostale posebne metode. 42. 3.4. Definicije.

Dinamična ocjena u Boniteti.hr prezentirana je uz pomoć pluseva (+) ili minusa (-). Plusevi/minusi se koriste kako bi se prikazala manja/veća vjerojatnost ...

inozemstvu promatra kao unutarnji robni promet i isključuje iz njezine statistike vanjske trgovine. Isto tako, ovakav se promet isključuje iz statistike ...

stupanj celzijus, uštedi se 5-10% troškova grijanja. besplatno. Sustav grijanja, ventilacije i klimatizacije se treba isključivati kada nema nikoga u zgradi ...

Opis postupka provedbe energetskog pregleda i certifikacije zgrada za sve vrste zgrada za koje se određuju energetski razredi .

METODOLOGIJA PRORAČUNA SPREGNUTIH DUBINA KOD UMIRUJUĆIH BAZENA. NEPRIZMATIČNIH STEPENASTIH BRZOTOKA. Robert LJUBIČIĆ, Budo ZINDOVIĆ, Bojan MILOVANOVIĆ.

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10) ” koja je prikazana na ...

Koeficijent restitucije zavisi od brzina u trenutku sudara, vremenskog intervala tokom kog se sudar odvija, sila i deformacija koje se tokom sudara javljaju ...

Trajna obrtna sredstva. III. Ukupna potrebna ulaganja. Tablica 3. Proračun potrebnih obrtnih sredstava. Opis. Dani vezivanja. Koeficijent obrtanja. Godišnji.

Adscanner d.o.o. Donje Svetice 35, HR-10000 Zagreb | adscanner.tv | [email protected] | OIB 80736801367 | IBAN. HR3224020061100925687 | trgovačko društvo ...

30 окт. 2020 г. ... INICIJACIJA. PLANIRANJE. EGZEKUCIJA. MONITORING I KONTROLA. ZATVARANJE/TERMINIRANJE. • Validan životni ciklus projekta na početku uvek ima ...

čev Gazofilacij s latinsko-hrvatskim i hrvatsko-latinskim dijelom (1740.), četve- rojezičnik Sušnik–Jambrešićev Lexicon Latinum (1742.) ...

Prve ideje se pojavljuju 40-tih. godine prošlog veka u vojnoj praksi SAD (B-52, balističke rakete, nuklearna podmornica). ▫ Over the fence praksa.

v pomembnih knjigah: Geografski atlas Slovenije, ki ga je tudi souredila,. Slovenija – pokrajine in ljudje, Geografski atlas za osnovno {olo in.

Induktivna i deduktivna metoda. 44. 2.2. Analitičke i sintetičke metode. 49. 2.2.1. Analitička metoda. 49. 2.2.2. Metod sinteze.

Deduktivna metoda ima prednost nad induktivnom jer su deduktivni zakljuĉci apsolutno pouzdani i nuţni. Ona omogućava strogu sistematiĉnost i.

2.2.5 TEST 5: Splošna ocena kemijskega stanja podzemne vode…………..14. 2.2.5.1 Nadaljnje ugotavljanje kemijskega stanja vodnega telesa podzemne vode…

slučajevima kad Posebnim odredbama Okvirom ugovora o izdavanju i korištenju kartica koje izdaje ... Glavnica zajma po Diners Club Plus kartici;.

ukazuje na veću kiselost nego svijetliji filtrati tala s postaja P1 i P2 koji ... bioenergetika, nuklearna astrofizika, svemirska klima i nanotehnologija, a.

Pružiti pregled mogućnosti za zapošljavanje koje osoba traži;. • Odrediti vrstu zaposlenja koju ... Služba/Zavod za zapošljavanje putem sistema za.

Novčana naknada za slučaj nezaposlenosti utvrđena na način iz člana 69. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ne može biti niža od ...

10 сент. 2018 г. ... Naglašena je važnost sukcesivnog proračuna na oborine različitih trajanja, ... za proračun otjecanja oborine [24] te jednostavne formule.

[2] Robni terminali su terminali namjenjeni za određenu vrstu robe: ... su: robni terminal, robno-distributivni centar, distributivni centar, robno-.

Standardna IWA/AWWA metodologija bilanciranja potrošnje i gubitaka vode. Niti bilanciranje potrošnje vode u takvoj vodoopskrbnoj mreži i takvim njezinim DMA ...

KIP ir pārrobežu projekti vai projekti ar ievērojamu pārrobežu ... Regulators izvērtē KIP ieguldījumu ietekmi uz pārvades tarifiem. un TAP ietvertais KIP.

Suočavanje sa prošlošću | Javno mnjenje Crne Gore | Februar 2020. ... Petina građana/ki Crne Gore misli da je neko osuđen za ratne zločine na prostoru Crne ...

čava mjeru do koje osobe s poteškoćama mogu koristiti web-stranice učinkovito kao i osobe koje nemaju teškoće s vidom, motorikom, sluhom ili kognitivne teš-.

na novu adresu, vraćanje paketa iz prijemne pošte prije otpreme, ... prijem paketa u prostorijama korisnika, pakovanje i adresiranje paketa i.

uživo. U online obrazovanju će učenici pri komunikaciji mora% uloži% napor. ... online pla{ormi Microsoft Office 365 za učenje i podučavanje, realizira se ...

GALIOT SeMS - Security Management System www.galiot.net. BowTie Metodologija procijene sigurnosnog rizika. Marino Tudor [email protected].

Izreka je glavni dio presude koji nakon pravosna`nosti postaje ... Navedeni su primjeri iz sudske prakse u kojim je izreka presude.

Projekat „CareerS” vodi Centar za razvoj karijere. Univerziteta u Beogradu, a u konzorcijum je uključeno još 13 partnerskih organizacija iz. 4 zemlje.

Indeks razvijenosti JLS, rang i grupa ...................Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana. Prilog I 3. Kategorizacija općina i gradova prema indeksu ...

Zagreb, studeni 2016. ... Broj prometnih nesreća kao kriterij identifikacije opasnih mjesta . ... Isplativost mjera smanjenja broja prometnih nesreća .

3 – Rijeka Tara posle Kolašina (Rovačko Trebaljevo). Na svakom lokalitetu uzorkovanje je radjeno u dva staništa. - Lotički dio (dio rijeke sa brzim protokom ...

Mitraljez. Mitraljez je oruđe koje je, u zavisnosti od kalibra, namenjeno za uništenje žive sile i za gađanje ciljeva u vazduhu i na zemlji. Na sl. 4 i.

13 апр. 2016 г. ... 5.1 SKUPINE OBJEKTNIH TIPOV ZA ZAJEM. Zajemajo se naslednji objektni tipi z geometrijo, kot je navedeno v tabeli: Hidrografija.

Fiksna kamatna stopa označava stopu koja je nepromjenjiva kroz cijelo vrijeme trajanja kredita (F). 2.2. Promjenjiva je kamatna stopa čija je visina ...

Pisanje bilježaka karakteristično je za europski stil citiranja, o čemu će više riječi ... europski (oxfordski) stil i američki (harvardski) stil navođenja.

(https://arhivanalitika.hr/blog/slucaj-agrokor-pad-crnog-jastreba-mogao-se-lako-predvidjeti/, http://serdarusic.com/altmanov-z-score-uljanik/). Ad 1) EVA.

Rn = prva negativna čista sadašnja vrijednost, pi = interval upotrijebljenih diskontnih stopa. Kod primjene metode interne stope rentabilnosti potrebno je ...

napona za dopušteno odstupanje. Standardni nazivni naponi javnih elektroenergetskih mreža u Hrvatskoj su: 0,4, 10, 20, 35(30), 110, 220 i 400.

ili konvencija kojima je pristupila ili ih je ratificirala BiH (u daljnjem ... Znak koji se sastoji samo od brojki, slova i sl., i koji bi kao takav mogao ...

Deskriptivna metoda, odnosno, opisivanje, je jedan od ciljeva nauke (pored npr. predviđanja i objašnjavanja). Metode deskripcije, kao što kaže naziv, ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.