mislilac

MISLILAC?**. 1. POSTOJI LI DILEMA? Međunarodni sud pravde je glavni sudski organ Ujedinjenih nacija1, čija je nadležnost da rešava sporove između država i ...

Kjerkegor kao radikalni hrišćanski mislilac. Apstrakt: Glavni cilj ovog rada je reafirmacija i naglašavanje radikalnog, revolucionarnog aspekta Kjerkegorove ...

historičar, mislilac, političar... Ibrahim Spahić. Sarajevo, Bosna i Hercegovina. ◇. Autor ističe članstvo Borisa Nilevića u Građanskoj demokratskoj ...

19 дек. 2017 г. ... hrvatski renesansni kršćanski mislilac“. Predavač: izv. prof. dr. sc. Davor Balić, Odsjek za filozofiju,. Filozofski fakultet, Osijek.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.