mobilijar

sredine, ul ,,M.Tita" bb. MB 02023318, koga zastupa predsjednik opštine Nusret Kalač, dipl.pravnik. (u daljem tekstu: NARUČILAC) i.

URBANI MOBILIJAR. "URBAN STUDIO", d.o.o. ul. IX Crnogorske, 81000 Podgorica e-mail: [email protected] [email protected].

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.