obrada podataka

13 февр. 2008 г. ... Svrha obrade i analize podataka je crpljenje informacija neophodnih za ... postoji više od jedne zavisne promenljive (multivarijatna analiza ...

analiza nesigurnosti: linearna propagacija pogreške i metoda Monte Carlo te (iv) analiza osjetljivosti i raspoznatljivosti. 5.2 TEORIJA I METODE.

Dummy varijabla. Nastaje rekodiranjem politomnih varijabli u niz dihotomnih varijabli. Na primer, ukoliko smo boju kose izvorno kodirali kao 1 = smeđa, ...

(ove dvije funkcije definira programer). „Shuffle and Sort”. Ana Ela ... Tasktracker periodički šalje poruke heartbeat do jobtrackera i javlja.

e-mail: [email protected] ... U organizaciji Komisije za veteranski nogomet Izvršnog odbora Hrvatskog ... nogomet i glavni operativac. 20. prvenstva.

nogometa Zorislav Srebrić, izaslanik predsjednika HNS-a Stjepan Merkaš, predsjednik komisije za veteranski nogomet ... REZULTATI PO SKUPINAMA - SKUPINA „A”.

Forum za prevenciju zloupotreba u kreditnim poslovima osnovan je i radi u okviru ... Svrha razmene podataka je za{tita svih u~esnika u finansijskom sistemu ...

Sve utakmice sudili su suci određeni od Komisije za mali nogomet nogometnih ... smanjiti rezultat na 2-3, no nije više bilo vremena da dođe i.

Hrvatskoj prema rezultatima popisa ... podataka na primjeru hrvatskih županija. ... b) Kolika je prosječna gustoća naseljenosti u Republici Hrvatskoj ...

malonogometnih prvaka ŽNS Šibensko-kninske MNK Zlatna. Ribica iz Brodarice. Na kraju je završilo miroljubivo 1:1, ali je sijevalo na sve strane.

16 мая 2011 г. ... METODE ANALIZE I PROCJENE POTENCIJALNE SNAGE VJETRA ...................... 18 ... Ruža vjetrova za pojedine mjesece.

OPSTETRICIJU VITA, skraćeni naziv POLIKLINIKA VITA, registrirano sjedište 22000 Šibenik, ... Poliklinika Bonifarm,Medicinski centar Kuna i Perić,.

zakoni i Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR. Društvo Tifon d.o.o. obrađuje osobne podatke u duhu s propisanim privacy by design-default.

mehaničkog sastava oraničkog sloja ili horizonta u solumu – rigolanje, dubinsko rahljenje, izbacivanje pijeska iz dubine. Dubina obrade tla ovisi o:.

NSA i metapodaci. • Edvard Snouden je, između ostalog, ukazao na činjenicu da NSA* sakuplja i obrađuje metapodatke (engl. metadata) o komunikacijama građana ...

Kaljenje čelika je termička obrada koja se izvodi zagrevanjem radnog predmeta iznad temperature Ac3, za podeutektoidne i Ac1,3 za.

Obimno i čeono glodanje. Prema smeru međusobnih kretanja alata i predmeta obrade razlikuju se dva postupka obrade glodanjem i to obrada:.

Dušan B. Regodić. Prema rasporedu reznih elemenata alata razlikuju se dva postupka obrade glodanjem: 1. obimno glodanje. 2. čeono glodanje.

Obrada metala rezanjem (struganje, bušenje, glodanje ...) je postupak oblikovanja uklanjanjem viška materijala mehaničkim putem alatima najčešće znatno veće ...

Celuloza, kemijska celuloza ili tehnička celuloza. Svrha kemijske obrade biljnih vlakana je razvlaknjivanje komadića drva, sječke, na individualna.

površine ako je struganje uzdužno i ravne površine, ako je struganje poprečno. Obrada struganjem je postupak obrade materijala prvenstveno rotacionih delova ...

menu-u: Start ▻ All Programs ▻ Microsoft Office ▻ Microsoft Word 2007. 1. Office button, 2. ... gornje, odnosno donje margine, tj. na vrhi i dnu strane.

2 апр. 2018 г. ... Stolna bušilica. Radni stol kod stolnih bušilica nalazi se na podložnoj ploči. Vretenište se može visinski pomicati. Prijenos snage u.

Ukoliko ste razmjerno dobrog i stabilnog općeg zdravlja ili bolujete od dobro ... Ibuprofen/Brufen, Voltaren, DicloDuo, Naklofen, Ketonal, Knavon i sl.

Bio je opsjednut svojom teorijom o običnim i neobičnim ljudima. Isplanirao je ubojstvo starice Aljone, lihvarke, smatrajući da je ona ljudska uš. Nakon.

16 апр. 2006 г. ... TERMICKA OBRADA VISOKA TEHNICKA SKOLA VTS. ... 2018 - TERMIÄŒKA OBRADA NAPOMENA NISU PREZENTIRANE SVE MAšINE OPERACIJE U PEĆIMA IPSEN.

Slike mogu biti upisane u tekstualne ili binarne fajlove bez zaglavlja. ... Kako se pikseli slike upisuju red po red u fajl a po očitavanju.

ELEKTROEROZIJSKA OBRADA — ELEKTROKEMIJA. 363. Kako se u obradi elektroerozijom elektroda i izradak ne do diruju, proces je idealan za korigiranje malih ...

Digitalna Obrada Slike – V.Crnojević 2008. PRIMARNE I SEKUNDARNE BOJE. • Primarne boje svetlosti. PRIMARNE I SEKUNDARNE BOJE. • Primarne boje svetlosti.

Dijamantni brusni segment za efikasno brušenje glazura i betona srednje i ... za srednje do tvrde podove. Narudž-br.: 112 940 200 žuta - srednje vezivo.

bušilice, bušilice za duboko bušenje, bušilice za urezivanja navoja. [3]. Stolna bušilica. Radni stol kod stolnih bušilica nalazi se na podložnoj ploči.

Shematski dijagram (vrijeme – temperatura) postupka toplinske obrade metalnog obratka ... a) TTT- dijagram za točno određenu koncentraciju x [% C],a iz toga ...

(b) Dijagram izotermalne transformacije austenita eutektoidnog čelika (0,8%C), TTT–dijagram. Međuoblast počinje od kolena krive (~550°C) i proteže se sve do ...

DISKOSNI PLUG. ‐ pravi (svaki disk na svojoj osovini s regulacijom, 60‐80 cm Ř). ‐ tanjurasti (na jednoj osovini svi diskovi, 46‐60 cm Ř).

slika izlazna slika obrada. Definicija obrade slike. ○ Digitalna obrada slike (engl. digital image processing) = podvrgavanje numeričkih.

OBRADA METALA PLASTIČNIM DEFORMISANJEM. Osnovni geometrijski oblici. Kovački oblici. Slika 3.4.3. Kovački oblici osnovnih geometrijskih figura.

Zadatak 2 Tekstualna obrada – Word. Cilj zadatka je napraviti dokument ... 2 Drugi deo zadatka, nabrajanje, fusnota i slika. Automatsko nabrajanje: 1. jedan.

Digitalna obrada slike podrazumeva obradu digitalnih slika korišćenjem digitalnih računara. • Osnovni ciljevi digitalne obrade slike:.

Digitalna obrada signala (13E043DOS). Semestar: 5. Broj časova: P-3, V-1, L-1. Nastavnik: Dr Lazar Saranovac, redovni profesor. Asistent:.

28 нояб. 2015 г. ... vremenska raslojenost leksika; aktivni i pasivni leksik; vrste pasivnih leksema; pomodnice i novotvorenice. - područna raslojenost leksika ...

S. Lončarić: Digitalna obrada i analiza slike. 3 ulazna slika izlazna slika obrada. Definicija obrade slike. ○ Digitalna obrada slike (engl. digital image ...

ulazni moduli (kanali) miksete. - komutacija signala u ulaznom modulu. - feder start. - vrste mikseta. ▫ Karakteristike opreme u upotrebi „Yamaha MGP32X“.

Metilacija 2′-OH grupe riboze. ✓ Konverzija uridina u pseudouridin. • 150 malih nukleolarnih RNK – snoRNK usmeravaju post-transkripcione modifikacije.

SLAVONSKI BROD - HRVATSKA. STROJNA OBRADA d.o.o. ... HAAS EC - 1600. X=1626 mm, y=1016 mm, Z=813 mm. TOPPER. 0=2000 mm. STANKO SVERDLOV.

Obrada sastavnica u serijskim publikacijama u programu ZAKI. 1. UVOD. Serijske publikacije, uz monografske, čine vrlo važan i vrijedan dio fonda Knjižnica ...

Zagrevanje se vrši u vakuumu a kaljenje se izvodi pomoću azota pod pritiskom od 6 bar. Konkurencija i zahtevi tržišta sa kojima se susreću proizvodjači ...

[tampa. Zavod za grafi~ku tehniku TMF, Beograd. Tira`. 500 primeraka ... Dok srednja dnevna svetlost sadr`i ne{to vi{e pla- ... X = å S(l) .

skenirane dokumente da sustav prihvati sliku kao valjanu. Vedina skenera danas nudi više opcija spremanja dokumenata nakon skeniranja. Opcije koje su bitne.

Operacija 10 (nož za spoljašnje grubo i fino struganje). Zahvat 1: Čeona gruba obrada 55 . Zahvat 2: Uzdužna gruba obrada sa 55 = 192 ...

Erozija tla se ubraja u jedan od najbitnijih degradirajućih elemenata poljoprivrednih tala, a u našoj zemlji je veoma raširena.

29 мар. 2020 г. ... grupi Uređivanje postavimo početne i završne točke video isječka: • Kako bismo postavili novu početnu točku videoisječka, povučemo.

Odjek (Reverb). • Parametri. • Predelay – početno kašnjenje. • Vrijeme ranih refleksija. • Vrijeme kasnih refleksija.

Hidrotermička obrada drveta / Branko Kolin ; [ilustracije Predrag. Stanković). - Beograd : Jugoslavija publik, 1994 (Zemun : Mirades). -. VII1,290 str.

Obrada autorske pjesme Pjesma mira. Predmet (ili međupredmet na tema). Glazbena kultura. Za međupredmet nu temu navesti u okviru kojeg nastavnoga predmeta,.

glavni principi i osnove digitalne fotografije, da se nauči korišćenje aplikacije za obradu slike kako bi se poboljšala fotografija, primenili efekti i ...

pripovedaka Bogojavljenska noć (1918) Svetozara Ćorovića, Kroz mećavu (1907). Petra Kočića, Povareta (1901) Sime Matavulja, Enciklopedija mrtvih (1983) Da-.

Fusobacterium necrophorum (akutni faringitis s temp., bakterijemija, metast. žarišta). • Neisseria gonorrhoeae (faringealna kolonizacija može se nadi kod ...

Uvod u web dizajn i obrada slike. Izdanje: 1. izdanje. Lektorica: Iva Lednicki. Grafički urednik: Krešimir Pletikosa, ACE. Nakladnik: Algebra d.o.o., 2016.

objašnjenje našeg poimanja pojmova zoonim i animalizam s ciljem poja- šnjenja principa prikupljanja frazeološke građe iz RHFR. Središnji dio.

Struganje je postupak obrade kojim se oblikuju rotacioni radni predmeti: osovine, vratila, čaure, remenice, zamajci, klipovi, cilindri, vijci, navrtke, itd.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.