ostatak

13 янв. 2016 г. ... 1 Ostatak dijeljenja. Vec smo naucili da u Pythonu dva broja mozemo podijeliti pomocu znaka /. Evo primjera: In [1]: print 3/2.

Soli su jonska jedinjenja koja su izgrađena od katjona metala i anjona kiselinskog ostatka. Kiselinski ostatak se dobija oduzimanjem atoma vodonika u ...

OPERATOR. ASOCIJATIVNOST !, ++, --, + (unarno), - (unarno) s desna na levo. *, /, % s leva na desno. +, - s leva na desno. <, <=, >, >= s leva na desno.

Kako najbolje iskoristiti skromni potencijal etabliran na medjunarodnoj sceni, ali izolovan u lokalnoj sredini? ➢ Takodje vaţno da industrija/privreda (?).

Elektropećna prašina kao vrijedan proizvodni ostatak iz procesa..., Kem. Ind. 67 (7-8) (2018) 309–317. 309. 1. Uvod. Okoliš se svakodnevno zagađuje velikim ...

Fosforasta kiselina fosfitna. H2PHO3 slaba. HPHO3. -. PHO3. 2- hidrogenfosfit fosfit fosfor(III)-oksid. P4O6. Fosforna kiselina fosfatna.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.