petrolej

PETROLEJ. Dátum vydania: 6.8.2012. Dátum revízie: 08.06.2015. ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY / ZMESI A SPOLOČNOSTI. / PODNIKU. 1.1. Identifikátor produktu:.

17 мая 2018 г. ... Letecký petrolej PL-7, Letecký petrolej JET A-1 913/PL. 7,Hydrogenovaný petrolej (Technický petrolej)Petrolej. (ropný) hydrogenačně odsířený.

Petrolej technický kvalifikovaný podle VJS PHM 1-5-P musí být plně mísitelný s petroleji dle NATO Code F-. 58, F-34 a Jet A-1. Ve smyslu ČSN 65 0201 je ...

Petrolej na svícení - přípravek obsahuje vybranou frakci petroleje se sníženou čadivostí. Uchovávejte lampy naplněné touto kapalinou mimo dosah dětí. Jediný ...

25 июл. 2018 г. ... P 6404 PETROLEJ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění. Technická kapalina určená jako palivo ...

13 янв. 2017 г. ... Letecký petrolej JET A-1. Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 2015/830. Datum vydání: 30/09/1999. Verze: 12.0. Datum revize: 13/01/2017.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.