ploha

3.2 Primjeri ploha: sfera, torus, pravčaste plohe, rotacione plohe. Sfera. Podsjetimo se, sa 2 ... je ploha koja nastaje rotacijom kružnice polumjera.

Graficki prikazi ploha pomocu programskog paketa Mathematica 16 ... vizualizacije Gaussove i srednje zakrivljenosti, te minimalnih ploha. Takod-er nam.

Jednoplohni hiperboloid je pravčasta ploha. To znači da kroz svaku točku na hiperboloidu prolazi pravac koji je čitav u njemu sadržan (štoviše dva takva.

5 HOMOLOGIJA. Δ-kompleksi. Simplicijalna homologija. Singularna homologija. Homotopska invarijantnost. Egzaktni nizovi. Relativne homološke grupe.

savladati vrste kompozicija. Osnovne vrste kompozicije su horizontalna, vertikalna i dijagonalna, a postoje i kružna, ovalna, trokutasta, piramidalna.

jetimo se konika, tj. krivulja drugog reda u ravnini: kružnica (1), elipsa (2), parabola (3), hiperbola (4):. Krivulje drugog reda dobiju se presjekom ...

KARTON-TISAK je grafička tehnika visokog tiska. Iz kartona se izrezuju likovi koji se lijepe na podlogu. Na ispupčene dijelove nanese se boja ( tempera ...

KRISTALIZACIJA MODRE GALICE. OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA. DUBEČKA 5. 10040 ZAGREB. ČLANOVI TIMA: IVO CEGNAR, 8.B. FRAN JURAJ KAJS, 7.C. JURICA BAJAN, 7.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.