portfolija

CARNet-ov sustav za izradu e-portfolija za korisnike s [email protected] korisničkim identitetom) ... Izrada portfolija ( CRISS, WORDPRESS, MERLIN, MOODLE ).

Bitcoin i diversifikacija portfolija: perspektiva globalnog investitora. 1. Uvod. Teorija portfolija, u svojoj osnovi, sugeriše.

MERENJE RIZIKA INVESTICIONOG PORTFOLIJA. Tatić Barbara1. Sažetak: Svako fizičko i pravno lice teži uvećanju sopstvene imovine koje se postiže ulaganjem.

Ocena performansi portfolija investicionih fondova je sastavni deo ... Klјučne reči: investicioni fondovi, performanse portfolija, Šarpov indeks, ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.