pravosudje hr

OBRAZAC ZA EVIDENCIJU SUDSKIH ODLUKA VRHOVNOG SUDA RS. Pripremio/la: Predsjednik vijeća. Senad Tica. NAZIV SUDA. VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE. BROJ PREDMETA.

CDL-JD(2007)001rev. EVROPSKA KOMISIJA ZA DEMOKRATIJU KROZ ZAKON. (VENECIJANSKA KOMISIJA). IMENOVANJE SUDIJA. Usvojeno na Potkomisiji za pravosudje.

predmetima možete dobiti: u pisarnici suda, na web stranici http://pravosudje.ba/predmeti/uputstvo ... Pristup sudskim predmetima putem Interneta.

UPUTSTVO - Pristup sudskim predmetima putem Interneta. 2. Pristup sudskim predmetima u 2 koraka. 1. U pisarnici suda, pred kojim se vodi Vaš sudski predmet, ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.