predavanje

sobarica. ▫ Broj sobarica je promenljiv (u zavisnosti od popunjenosti hotela). ▫ Jedna sobarica na dnevnom nivou pokriva u proseku 15 soba.

Azimut. Direkcioni ugao. Specijalni slučajevi računanja direkcionog ugla. Osobine i razlike azimuta i direkcionog ugla. Lokalni koordinatni sistem.

funkcije izvodnice za problem određivanja broja k-permutacija istog multiskupa. Jum. Pojam funkcije izvodnice i eksponencijalne izvodnice može se uvesti i ...

Kirchhoffovi zakoni: Kirchhoffov zakon struje (KZS), Kirchhoffov zakon napona (KZN). Posljedice KZS-a i KZN- a. Poopćenje Kirchhoffovih zakona.

2. industrijska revolucija: MASOVNA PROIZVODNJA. 3. industrijska revolucija: DIGITALIZACIJA in AVTOMATIZACIJA. 4. industrijska revolucija: ZDRUŽENA ...

1 янв. 2018 г. ... Žestoka alkoholna pića (rum i do 50% alkohola) ... zbog uticaja etil alkohola na ... Ponovna destilacija (prepeka) = 40-50% alkohola.

KASA – SKONTO (prije roka pladanje se stimulira). = NABAVNA CIJENA ROBE ... Skonto je premija koju dobavljač odobrava kupcu ako plati račun.

... teodolita sastoji iz jedne (ili dvije) vertikalne crte i tri horizontalne crte, takav instrument se naziva Rajhenbahov daljinomer ili običan tahimetar.

Ksenofont , Polibije ) ; RIMSKA ( Marko. Porcije Katon , Gaj Salustije Krisp , Gaj Julije. Cezar , Tit Livije , Kornelije Tacit , Josip Flavije,.

0 ≡. )( c. I . Definicija induktiviteta. Induktivitet kao element mreže dualan kapacitetu. Dualnost elemenata mreže – općenito. Svojstva VNP induktiviteta.

INTERNETSKI SERVISI I APLIKACIJE. WWW – World Wide Web - World wide web (www, web) su distribuirani hipertekst dokumenti. Ti dokumenti su pisani u HTML.

GRANULOCITI heterofilni eozinofilni bazofilni. LEUKOCITI – BELA KRVNA ZRNCA. AGRANULOCITI limfociti monociti. Lizozomi- azurofilne granule. Giemsa bojenje ...

Konstruisan je oktaedar ABCDEF. Oktaedar prodire kocku čije se četiri vertikalne ivice seku sa horizontalnim ivicama oktaedra u središnjim tačkama ivica ...

Otpremnica – isprava na temelju koje se iz skladišta izdaje roba i otprema kupcima. Ispostavlja je prodajna, ili skladišna služba.

PREDAVANJE: Lubanja u cjelini. Lubanja kao cjelina. - Razumjeti principe građe lubanje kao ... Razlikovati pneumatske kosti i razvoj šupljina u kostima.

PRESJEKOM skupova A i B zovemo skup C koga obrazuju zajednički elementi skupova A i B (Slika 1b). DISJUNKTNI skupovi su skupovi čiji je presjek prazan skup ...

17 янв. 2017 г. ... pacifički Vatreni prsten. 80% svih najsnažnijih potresa događaju se unutar ovog područja. 7.1. Općenito o seizmičkim djelovanjima ...

cijeloga svijeta, najčešde sirovina i poljoprivrednih proizvoda, ... Burza - je posebno organizirano mjesto (stalno tržište na određenom.

13 окт. 2021 г. ... Tri ortogonalne projekcije prave a u opštem položaju. NACRTNA GEOMETRIJA. SA RAČUNARSKIM CRTANJEM. ORTOGONALNA PROJEKCIJA PRAVE.

Trenje. Usled hrapavosti veze, pri klizanju dveju površina jedne po drugoj, javljaju se mehanička dejstva koja ometaju to klizanje.

Hiponski biskup Aurelije Augustin (354-430.) je u svojoj hronici svijeta „De Civitate dei“ („O državi Božjoj“), nastaloj između 413. i 426. godine, ...

Pretvaranje ugla iz seksagezimalnog u dekadni oblik. Pretvaranje ugla iz dekadnog u seksagezimalni oblik. Primjeri nekih računanja sa uglovima.

22 февр. 2021 г. ... Kolenhim – mladi dijelovi biljke; ćel skupljene u trake ili cilindre; neravnomjerno zadebljao primarni zid. (pektin, celuloza); ćelije žive, ...

Pretvaranje ugla iz seksagezimalnog u dekadni oblik. Za praktična računanja na džepnom kalkulatoru ili računaru potrebno je ugao iz.

odvijanja redoks reakcija koriste se standardni redukcijski potencijali (vide infra). ... kovinske površine i otopine, zovemo elektrodni potencijal.

Danas razvoj televizije treba gledati i kroz konvergenciju s drugim ... onemogućava da npr. vozimo i pratimo televizijski program (za razliku od radijskog).

(a) Geometrijski izomeri su mogući za kvadratno planarne i oktaedarske a nisu mogući za tetraedarske komplekse. Najraniji primjer stereoizomerije datira iz ...

titrajni krug). Posebni slučajevi: kritično prigušeni odziv, konzervativni odziv. Karakteristični parametri: dekrement titranja, faktor dobrote titrajnog ...

Negativna povratna sprega. Pozitivna povratna sprega ... Ako je realizirana pozitivna povratna sprega izlaz će uvijek biti na ±Uz, ulazni napon ε≠0 i.

a za prosek nemog filma uzima se brzina od 16 frejmova u sekundi. Brzina je varirala jer se brzina kojom je operater snimao menjala u zavisnosti od pokreta.

seizmičkih valova. Seizmograf je seizmometar koji vrši trajno snimanje seizmičkih pomaka Zemlje. Zapis seizmičkih vibracija se zove seizmogram.

26 мар. 2013 г. ... Gorenje metana. CH4 + 2 O2 → CO2 + H2O popolno gorenje – začetno in končno stanje predstavitev reakcije v dveh korakih.

24 апр. 2012 г. ... strujne krugove vrijede ista Kirchhoffova pravila, neovisno o tome jesu li struje i naponi izmjenični ili su stalni. Kirchhoffova pravila ...

20 мар. 2012 г. ... 3 Spajanje otpornika. Serijski spoj otpornika. Paralelni spoj otpornika. Kirchhoffova pravila. Vladimir Dananić (). 4. predavanje.

21 янв. 2019 г. ... Kod barometrijske metode mjeri se razlika tlaka zraka. ▫ Altimetar je uređaj za određivanje. vis. razlike u bar.

Kemijska reakcija je v ravnotežju, kadar je koliþnik med. - zmnožkom koncentracij reakcijskih produktov in. - zmnožkom koncentracij reaktantov.

godina, znatno je uticala na osnovne tokove razvoja civilizacije. Začini su, pored zlata i svile, bili predmet trgovine između Istoka i. Zapada.

Visinu niže tačke/izohipse (čita se sa karte). D – Rastojanje između izohipsi/tačaka ili izohipse i tačke (mjeri se na karti).

(http://video.google.com/videoplay?docid=677084988379129606#). • http://www.prisonexp.org/slide-1.htm. • MILGRAMOV EKSPERIMENT. POSLUŠNOSTI (engl. obedience.

kmeta, se partija navadno konča z zmago igralca z damo o Priložnost za igralca s kmetom se skriva v pravočasni promociji, ki mu lahko zagotovi remi.

ako je za mene, proslijedim. • višim razinama softvera. • slanje. – osluškujem je li medij slobodan. – čim jest, šaljem. – dok šaljem, slušam priča li još i ...

Lako DIZEL gorivo sadrži mahom teže ugljovodonike (sa 12 do 17 C atoma) koji ... Ovo gorivo se koristi, prije svega, za pogon lakih i srednjih dizel motora;.

postavi ob nasprotnikovega kmeta, ga lahko nasprotnik vzame, kot v primeru, če bi se premaknil le za eno polje o takemu jemanju rečemo en passant.

Uz paraklazu rasjed se sastoji od dva krila. -vertikalna paraklaza-krila po stranama svijeta. -kosa paraklaza-krilo ispod paraklaze podinsko, a.

DRUGA ŠTAMPANA IZDANJA . ... Pisma koja se danas koriste širom sveta uglavnom su zasnova na varijacijama ... Prva izdanja štampanih novina vezuju se za.

Телећи фрикандо током печења пажљиво окретати без повреда месних ткива. 10. Сигуран знак да је месо печено је, ако игла са лакоћом.

TAMPON TISAK. 13/06/2014. Osnovne karakteristike Tampon tiska. Prema izgledu tiskovne forme. Prema izvođenju pritiska. Prema izvršenom transferu bojila.

1 окт. 2014 г. ... proizvodu/tržištu kako bi se iskoristile povoljne tržišne prilike i umanjile prijetnje?) Strategija treba specificirati: K.

vrsta geografskih karata i kartografskih modela kao što su glob i razne reljefne karte. ⌘ Danas je zadatak kartografije obiman i.

takav se integral moze egzaktno izracunati, pa jedino preostaje priblizno, numericko racunanje I(f). Osnovna ideja numericke integracije je priblizno ...

6 июн. 2014 г. ... Strojevi za otiskivanje sa ravnim stolom (flet bet sitotisak). Strojevi za industrijsko otiskivanje na tekstil.

13 февр. 2017 г. ... Povećanje obujma prodaje, dobiti, potrebno je nešto ulaganja u opremu, ... postiže se ekonomija obujma stvaranje lojalnosti potrošača.

citanje podataka iz datoteke — ulaz podataka u program, pisanje podataka u datoteku — izlaz podataka iz programa. Postoje dvije “grube” podjele datoteka, ...

FIZIKA I. 2. PREDAVANJE. KINEMATIKA. Opis gibanja materijalne točke bez obzira na uzrok ... FIZIKA I. 2. PREDAVANJE. Ukupni pomak je zbroj svih pomaka.

Kapacitivnost, kondenzatori. Posmatramo jedno usamljeno naelektrisano telo, naelektrisano nekom količiinom naelektrisanja q i merimo njegov potencijal φt u.

u tocki gdje ta sekanta sijece os x. Postupak nastavljamo povlacenjem sekante kroz posljednje dvije tocke (x1,f(x1)) i (x2,f(x2)), i tako redom.

Keramički materijali su proizvodi izrañeni od gline (grč. keramos = glina) ili sličnih tvari, koji se oblikuju u tekućem, plastičnom,.

➢upravljanje zakretnim momentom glavnog stroja,. ➢ dojava požara, automatsko gašenje ….. Primjeri sustava automatizacije na brodu ...

i zastrušivanje, a na drugoj odmazda. Ponekad se protiv teorije zastrašivanja ističe to što bi ona op- ravdavala zaoštravanje kazni do najveće mogućne me.

Autocommerce d.d. v številkah. 4. Poslanstvo. 5. Vizija. 6. Korporacijski cilji. 7. Poslovni cilji. 8. Poslovnik o vodenju, zastopanju in predstavljanju.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.