predracun

Cijena Iznos broj. Opis radova mjere. Količina KM ... zalijevanje spojeva novog i starog asfalta ... Uklanjanje postojećeg oštećenog asfalta i iskop i odvoz.

Čišćenje slojeva stare boje sa ravnih površina fasade. Pažljivo očistiti stare slojeve boje sa ... Struganje stare boje i bojenje zidova i plafona. Sve.

PREDMER I PREDRAČUN građevinsko zanatskih radova uz glavni projekat sanacije dela objekta OŠ "Desanka Maksimović" u Čokotu (sanitarni čvor). POZ OPIS.

ZEMLJANI RADOVI. 1.1 Obeležavanje osovine rova za izradu AB kanala i poprečnih prihvata vode iz susednih ulica i crtanje podužnih profila po naznačenim ...

Departmana za Biologiju. ADRESA: NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića. PREDMER I PREDRAČUN RADOVA. GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI. Jedinica.

Vsi kleparski izdelki so v barvi po izboru projektanta. ... Multipor Xella ali enakovredno, lahka lepilna ... dni, dilatiran od sten s stiropor trakom.

Iskop temelja samaca, mašinski/ručno u zemlji x kategorije. 2.1.1.5. ... Betoniranje armirano betonskih podrumskih zidova, debljine xy, visine xy, MB xy.

Predmjer radova predstavlja opis radova i količine neophodne za građenje objekta. U predmjeru su sračunate količine pojedinih radova ("predmjer radova") i ...

Cena (jed. mere x količina) bez PDV. V) Tesarski radovi. 1. Demontaža krovne konstrukcije a) Drvene krovne konstrukcija, rogova,.

5. Зидање унутрашњих преградних зидова од гитер блокова д=10 цм у продужном малтеру размере 1:2:6. За зидање користити целе блокове и.

PREDMER I PREDRACUN GRADJEVINSKIH RADOVA- obj. UREDJENJE ZELENE PIJACE U TRSTENIKU adr. Kneginje Milice bb, Trstenik inv. Investitor: OPŠTINA TRSTENIK.

PREDMER I PREDRAČUN. BETONSKA KONSTRUKCIJA. ZEMLJANI RADOVI. GENERALNO. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI. ВЈН 05/19. Део 3 - Предмер темељне конструкције.

Popravka postojeće stolarije, zamjena stakala i farbanje ... Izrada nabače grube i fine na vanjske zidove ... Nabavka i ugradnja drvene nove stolarije.

... plastike sa kvalitetnim dizajnom - prema shemi iz projekta. Oznaka u projektu D2.6. Dimenzija - 50/55/55 cm 40/45/45 cm. PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA ...

PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA. REKONSTRUKCIJA VODOVODNOG SISTEMA BANJICA. R.Br. Opis pozicije. Jed. Mjere. Količina Cijena (KM) Iznos (KM).

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.