program za��tite vinove loze chromos

sigurnu za{titu vinove loze bez bojazni od pojavljivanja rezistentnosti na preparat. ... sredstva za za{titu bilja, fine hemikalije, naftu i gas.

Zbog šteta koje je zlatna žutica vinove loze prouzročila u vinogradima diljem zemlje, kao i zbog opasnosti od njenog daljnjeg širenja u nezaražena područja, ...

Plamenjača vinove loze – Plasmophora viticola je najznačajnija bolest vinove loze. ... Vitis venifera je najpodložnija ovoj bolesti.

Plasmopara viticola – bolest je prisutna u uslovima toplog i vlažnog vremena i spada u najštetnije bolesti vinove loze.

Bolesti drva vinove loze predstavljaju skupinu gljivičnih bolesti koje uzrokuju ... nadzemni dio zaraženog trsa ukloni te se potom vrši cijepljenje nove ...

SORTNA LISTA VINOVE LOZE. 22. srpnja 2021. ... POPIS ODRŽIVAČA SORTI VINOVE LOZE broj održivača održivač ... LOZNI CIJEPOVI CENBAUER d.o.o..

Chromosul 80®1 kontaktni je fungicid za zaštitu od pepelnice vinove loze koji djeluje plinovitom fazom. ima dobro sporedno djelovanje na objema.

U vrijeme mirovanja loze građu lastara čine: članak (internodij), koljence (nodus, čvor, zglavak) i na svakom čvoru okce. U zavisnosti od doba vegetacije na ...

Crna pjegavost. Jaja crvenog pauka. Štitaste uši. 2-3%. 2-3 lit. * PRIMA 1 lit. + NEORAM WG 200 gr. / 30-50 lit. vode količina na. 100 l vode. (prskanje).

Da li smo konkurentniji? Koliko tu lokalne sorte imaju ulogu? o Rastu prosečne cene domaćeg vina o Vino je u prvih 10 najkonkurentnijih.

Način njegovanja vinove loze zavisi o načinu na koji loza prirodno raste: kao grm za čokote ... 2-UZGOJ LOZE UZ DRVENE REŠETKE (naslon), Rimljani su.

Plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola). Ovo je ekonomski vrlo značajna bolest vinove loze.Javlja se na svim delovima vinove loze, a najveće.

vinova loza najviše osjetljiva. U tom razdoblju, plamenjača može uništiti od jedne trećine do gotovo cijelog prinosa grožđa.

vreme za izvoñenje zimskog - proletnog prskanja voća i vinove loze. Zimsko prskanje voća i vinove loze - plavo prskanje, bakarnim preparatima je glavna ...

grupa patogena, takozvani prouzrokovači bolesti drveta vinove loze, napadaju uglavnom ... (prouzrokovač eutipoze vinove loze), gljive iz roda Botryosphaeria ...

Naziv sorte – podloge. Datum brisanja. Vinova loza - stolna sorta - table grape. 1. AGADA I BLANCHE = AGADA I BIJELI. 27.6.2013. Vinova loza – vinska sorta ...

Plasmopara viticola– bolest je prisutna u uslovima toplog i vlažnog vremena i spada u najštetnije bolesti vinove loze. Pojavljuje na svim zelenim organima ...

u prometu zdravog sadnog materijala (Cepin et al., 2010; Martelli, 2014). ... nog prevodenja RNK u cDNK sprovodi se PCR (Mekuria i sar., 2003).

C = Tercijarni pupoljak (slabije razvijen postrani pupoljak – suočice). Slučaj kada iz zimskog okca kreću jedan ili dva lastara od kojih je lastar iz ...

Osljepljivanje (odstranjivanje) okaca se rjeđe primjenjuje, jer je mnogo jednostavnije i sigurnije plijevljenje krenulih lastara.

dudovac (Hyphantria cunea); majski gundelj (Melolontha melolontha); šljivina štitasta vaš (Lecanium corni); žuti grozdov smotavac (Eupoecilia ambiguella) ...

Zlatna žutica vinove loze, poznata i pod francuskim nazivom Flavescence dorée (FD), je karantenska bolest koja se smatra jednom od najdestruktivnijih i ...

1 мая 2012 г. ... list. 37. GOSPODARSKI SA. V. JETN. IK. Zaštita vinove loze od najvažnijih bolesti i štetnika mali. Put do vrhunskog vina poči-.

4. Diskusija i rezultati. 15. 4.1. Fenofaze vinove loze. 15. 4.2. Analiza linearnih trendova fenofaza vinove loze. 20. 4.3. Analiza Huglinovog indeksa.

U proizvodnji loznih cijepova je 69 sorti vinove loze (13 stolnih sorti i 56 vinskih), najzastupljenija je sorta Graševina (31%), ... 9. mjesec), sadnja (5.

Sekundarne biljke domaćini mogu poslužiti kao izvor fitoplazme u prirodi, a to su obična pavitina (Clematis vitalba L.), crna joha (Alnus glutinosa (L.) ...

Rogoznička, Ninčuša i Dobričić, ističe se sorta Babica (Slika 1) kao jedna od ... Ključne riječi: Babica, Tribidrag, Vinogorje Kaštela-Trogir, ...

simptomi i štete koje fitoplazme uzrokuju obično su slični te ih se ne može vizualno ... Trs bijele sorte vinove loze zaražen žuticom (snimio Ž. Budinšćak).

glavnih bolesti vinove loze. Možda neku i prepoznate. KRIPTOGAMNE BOLESTI. Plamenjača, Peronospora (Mildiou, Downy mildew, Plasmopara viticola).

Folijarna prihrana vinove loze ... Pepelnica - najopasnija bolest vinove loze .....36. Muhe – veliki problem ... potrebno je folijarno (preko lista) pri-.

podruma - drvena bačva. „Prvi pisani trag o bačvi ostavio nam je rimski ... the mountain passes of Gorski Kotar, and to the west by the massif of Mt. Učka.

QUADRIS se primjenjuje folijarnim prskanjem za suzbijanje: plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator) u.

lija ne voli presađivanja pa ga u potpunosti valja i izbjeći. zato je najbolje kompromisno rješenje koje se ogleda u zamjeni povr- šinskog sloja zemlje.

Maribor je sveučilišni grad, metropola slovenske Štajerske i drugi grad po važnosti u državi. ... Veslaški center na Dravi / Veslački centar na Dravi.

Srbije da beloglavi sup ima natprirodne moći. Programi zaštite beloglavog supa imaju značajan uticaj na formiranje svesti o potrebi ličnog angažovanja u ...

april 30th, 2020 - the english adaptation of the bleach anime premiered on canada s ytv in their bionix programming block on september 8 2006 cartoon ...

Типичные Применения. Vibra-Tite 541 может быть применен в большом количестве различных применений, таких как: • Шпонки и шлицы.

Serge Roberge et Mathieu Gélinas. Place de la Famille. Isabelle Tessier et Manuella Perron. Placiers / Placières. Julie Gentes. Poule Country.

Poslodavac/njegov ovlaštenik. • Stručnjak ZNR. • Specijalist medicine rada. • Povjerenik radnika za zaštitu na radu/ koordinator. ČLANOVI. ODBORA ZA ZNR ...

Village Western Kapi Bouska rue Notre-Dame;. •. Au coin rue Du Couvent et boul. ... Village Western Kapibouska. •. Boutique Notre-Dame (voisin de Coors Town).

biodiverzitet "obuhvata sve vrste biqaka, `ivotiwa i mikroorganizama i ... ekosistema, a Brennan i Withgott (2005): Biodiverzitet je raznovrsnost `ivota i ...

Volontiranje ima druga~ije forme i zna~enja u razli~itim okolnostima. Pod uticajem je ... dobrih mehanizama za vrednovanje i sprovo|enje volonterskog rada.

nega u ku}i, klubovi i dnevni centri za stara lica, klubovi za decu i mlade i ... Skup{tine grada, predstavnik Gerontolo{kog centra, Doma zdravlja, ...

21 июн. 2018 г. ... Nous souhaitons également un bon été au « Village Kapibouska », tout nouvel attrait touristique au sein de notre.

URBANISTI^KA REGULACIJA SA GRAEVINSKIM LINIJAMA.......R 1: 2500 ... Đurđevi Stupovi i Petrova crkva i deo naselja Semenjača, deo naselja Stražište, naselja.

28 янв. 2015 г. ... TOTEM OF UNDYING MINECRAFT WIKI FANDOM. ... APRIL 27TH, 2020 - THE FIRST GOLGO 13 NES GAME BINES THIS WITH 13 IS UNLUCKY AS YOU ARE GIVEN 52 ...

Chromos Svjetlost. Tradicija proizvodnje boja od gotovo 100 godina i idealna lokacija, kako prirodna prometna povezanost, tako i dobro razvijena cestovna.

DO KRETANJA. CUPRABLAU Z paunovo oko prskanje provesti od sredine. VEGETACIJE. 0,3% (300 g na 100 l vode) veljače do polovine ožujka.

POVRTLARSTVO. PROGRAMI ZAŠTITE. SAVJETI NOVOSTI PREPORUKE. Page 2. BASAGRAN ® 480 (bentazon 480 g/l). BASAGRAN® 480 namijenjen je za suzbijanje ...

Chromos Svjetlost. The tradition of producing paints for almost a 100 years and the ideal location, as a natural transport link, and a well-developed.

pravilno strujanje zraka. • optimalna vlažnost zraka ... lijepljenje izolacije. 2. EPS-G ... Opterećenje nastalo takvom deformacijom stiropora prenosi.

zaštitu preporuča se nanošenje temeljne boje u dva sloja da se dobije debljina suhog ... Pigmentna preparacija za nijansiranje unutarnjih boja za zidove.

KALIJEV SAPUN. Sredstvo za odmašćivanje. 1 / 1 opis proizvoda: Neisoljen sapun koji nastaje osapunjavanjem biljnih ulja pomoću kalijevog hidroksida.

ili StAR 80 WP ili DELAN PRO. (plamenjača). +. cHROmOSUL 80 ili SUgObY. (pepelnica) ili. cAbRiO tOP. (plamenjača i pepelnica). cUPRAbLAU Z 35 Wg.

BRESKVA I NEKTARINA. VRIJEME PRIMJENE. PRIPRAVAK. SUZBIJA. POČETAK. CUPRABLAU Z 0,8% (800 g na 100 l vode) kovrčavost i rupičavost lista. OPADANJA LIŠĆA.

06 bor, 07 ariš, 08 mahagonij, 09 tik, 10 zelena, 11 maslina, 12 orah, 13 palisander,. 14 ebanovina. svojstva proizvoda: Proizvod je: Ekološki prihvatljiv.

Visokokvalitetna periva boja za ... opis proizvoda: Vodorazrjediva disperzivna boja za unutarnje zidove, ... Masne i jako zaprljane dijelove.

20963 Kemocel nitro temeljna boja za metal. 0,75 I, siva, crvena. 20002 Kemocel nitro temeljna za metal 181. 20085 Kemocel nitro temeljna za suho.

CHROMOS - BOJE I LAKOVI ... proizvodnju boja" koju su činili CHROMOS, KATRAN i ... CHROMOS d.d. se kao jedina tvornica tiskarskih boja.

Chromos-Svjetlost d.o.o. / M. Stojanovica 13 / 35257 Lužani ... prethodni premaz: KEMOLUX AK temeljna boja za metal. KEMOLUX univerzalna brzosušiva temeljna ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.