promijeni ili promjeni

O PROMIJENI NAČINA PRIJAVE NA STUDOMAT. Prijava na studomat sada je moguća isključivo uz korištenje AAI@uniri korisničkih podataka te više nije moguće ...

mi je Gospodin Bog lijepoga učinio, i čini u mojem životu, prenesem svima ... molio Gospodina za pomoć i oprost grijeha. Sklopio sam ruke i zavapio prema ...

Naziv razloga izbora/promjene izabranog doktora. **. 01. Prvi izbor - novorođeni. 03. Prvi izbor - neopredjeljena osigurana osoba. 04. Promjena / izbor ...

33. NEW YORKER CROATIA d.o.o.. 34. INETEC - INSTITUT ZA NUKL. TEHN, d.o.o.. AQUAESTIL PLUS d.o.o.. 36. EOS MATRIX d.o.o.. HRVATSKE AUTOCESTE.

ustanova može promijeniti naziv i sjedište samo odlukom osnivača ustanove, članak 91. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ...

Gradsko vijeće Grada Rijeke, u upravnoj stvari promjene namjene javnog dobra u k.o.. Rijeka, na temelju članka 35. stavka 4. i 6. Zakona o vlasništvu i ...

Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promjeni klime - UN Framework Convention on. Climate Change (UNFCCC) („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ - MU ...

ODLUKA O PROMJENI CLANA USTANOVE. I IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU USTANOVE, TE ODLUKA O. IMENOVANJU RAVNATELJA USTANOVE dlanak 1. Ovom Odlukom 61an Ustanove.

6 июн. 2019 г. ... jedinice: ISTARSKE LJEKARNE - LJEKARNA CENTAR. Giardini 14, Pula. Radno vrijeme 07.00-20.00 od 01.06.-31.08. od 07.00-21.00. Noćno dežurstvo.

o izboru / promjeni izabranog doktora ... Ime i prezime izabranog doktora ... Promjena unutar roka od godine dana zatražena od izabranog doktora zbog ...

o izboru / promjeni izabranog doktora. 2. RAZLOG IZBORA / PROMJENE IZABRANOG DOKTORA**. 3. RAZLOG ODBIJANJA IZBORA OD STRANE DOKTORA.

Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o.Rijeka. GRADONAČELNIK mr.sc. Vojko OBERSNEL.

10 000 Zagreb. OTS HINA. Slatina, 21. travnja 2017. godine. PREDMET: Obavijest o promjeni u Upravi SLATINSKE BANKE d.d.. Obavijest sukladno članku 459.

10 февр. 2014 г. ... Rijeke na razmatranje i usvajanje Prijedlog odluke o promjeni imena naselja u gradu Rijeci u Registru prostornih jedinica Republike Hrvatske ...

10 000 Zagreb. OTS HINA. Slatina, 20. srpnja 2017. godine. PREDMET: Obavijest o promjeni u Upravi SLATINSKE BANKE d.d.. Obavijest sukladno članku 459.

b) Prijedlog odluke o promjeni djelatnosti Doma za dnevni boravak djece "Tic" Rijeka c) Prijedlog izmjena i ... taj način promijeniti djelatnost Doma,.

Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza na 12. sjednici održanoj dana 03. srpnja 2017. godine u Zagrebu, donio je. O D L U K U o promjeni naziva liga u ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.