provenijencija

KVANTITATIVNA GENETSKA VARIJABILNOST PROVENIJENCIJA. OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica L.) IZ JUGOISTOČNE EUROPE. QUANTITATIVE GENETIC VARIATION OF EUROPEAN ...

U sedimentologiji riječ provenijencija (lat.provenire-podrijetlo) povezuje sve faktore vezane za nastanak sedimenta. Provenijencija se određuje da bi se.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.