putanja

Euler-ova putanja je putanja koja prolazi svakom granom grafa tačno jedan put. Ukoliko u povezanom grafu (ili multigrafu) imamo 0 ili 2 čvora neparnog ...

Crtanje putanja metode. beginPath() - Početak crtanja krivulja. moveTo() – početna točka crtanja u koordinatnom sustavu.

usmjeravanja. ▻ Smanjuje se i količina informacija koja se razmjenjuje između usmjernika. Sažimanje putanja (engl. Summary route) ...

Putanja. Prilikom kretanja tela, dešava se da za njim ostaju vidljivi tragovi. Kao na primer: •. Čovek koji se kreće po pesku, iza sebe ostavlja trag ...

Putanja ili staza (slika ili crtež) – niz svih položaja kroz koje prođe točka ... se opisuje najkraća moguća putanja (prava crta) između dva položaja (1 i.

Putanja tačke. Brzina i ubrzanje pokretne tačke. Dekartov koordinantni sistem. Konačne jednačine kretanja tačke. Putanja tačke. Vektor brzine i ubrzanja ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.