stafilokok

Yo¤un Bak›mda Stafilokok Enfeksiyonlar› ve Kontrol Önlemleri. Staphylococcal Infections in the Intensive Care Unit and Control Measures. Asiye Durmaz AKYOL.

STAFİLOKOK SUŞLARINDA SLAYM FAKTÖR POZİTİFLİĞİ, METİSİLİN VE. ANTİBİYOTİK DİRENCİ. Kadriye KART YAŞAR, Yeşim AYBAR BİLİR, Filiz PEHLİVANOĞLU, Gönül ŞENGÖZ.

Özet: Bu çal›flmada tavuklardan izole edilen 46 koagulaz pozitif ve 74 koagulaz negatif olmak üzere toplam 120 adet stafilokok.

Dekolonizacija. Dekolonizacija je postopek s katerim poskušamo MRSA odstraniti s in iz telesa bolnika. Običajno traja pet dni, o njeni izvedbi odloča ...

13 июн. 2016 г. ... Povzročitelj. Staphylococcus aureus (v nadaljevanju S. aureus) ali zlati stafilokok je bakterija, ki pri človeku lahko.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.