tercijarne djelatnosti

6 авг. 2020 г. ... kloralkani, lakohlapljivi aromatski ugljikovodici: kloroform, 1,1,1-trikloretan ... Sediment u površinskim vodama ... organskih tvari u vodi.

Kvarovi na n njzon toku vožnje. Smetnje na. ΠΙΠ zadržavanja. Prevezeni putnici ... Pezo 606. Reg oznaka SR O G Broj sjedišta ... boy 22 307 /o/ L 44 294.

Drago Prnjat: Svaki je zaron novo, unikatno iskustvo. ... Bilić, Matija Stipan i Stjepan Galić. ·. Prednosti ovog helikoptera su to što je izuzetno brzo.

faktor za određivanje vrste djelatnosti. Ako jedna od proizvodnji, biljna ili stočarska, prelazi 66% ukupnog prihoda, onda se takva djelatnost.

Kvisko doo Podgorica, Zmaj Jovina br. 46, Podgorica, PIB 02369818, ... Ponuda ponuđača Kvisko doo Podgorica zavedena kod Naručioca pod brojem 6339 od.

"KVISKO". Broj. Društvo sa ograničenom odgovornošću. "KOMUNALNE DJELATNOSTI“ BAR. Broj 5854. Bar, 15 0720 2 godine. Podgorica, 16-07. _ 2020g.

Ozren Kebo: Knjiga o mački. 13.000,00 kn ... Samostalna izložba Tomislava Grabara. 5.000,00 kn. 3.500,00 kn. Ukupno: 90.100,00 kn. 24.000,00 kn.

za transfuziju krvi. (2) Transfuzija krvi je davanje krvi ili komponenti krvi davaoca krvi primaocu krvi. Član 4. (1) Transfuzijska djelatnost se vrši ...

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima. 01.1. Uzgoj jednogodišnjih usjeva. 01.11 Uzgoj žitarica (osim riže), ...

ZAKON. O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI. (Narodne novine, broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, ... U obavljanju ugostiteljske djelatnosti ugostitelj je dužan:.

Ugostitelji koji dohodak ostvaruju obavljanjem samostalne djelatnosti iz ~l. 18. Zako- na o porezu na dohodak8, moraju voditi poslovne knjige propisane u ~l ...

Novi ugostitelji. Pravne i fizičke osobe koje žele obavljati ugostiteljsku djelatnost, tj. pružati ugostiteljske usluge prehrane, pića i napitaka moraju ...

jugoslavenskih gastarbajterica u Njemačkoj. Margareta Kern i Bosiljka Schedlich pričale su o vlastitom iskustvu izmještenosti i migracija, ...

Z A K O N. O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI. („Službene novine Federacije BiH“, broj 32/09). I. OPĆE ODREDBE. Član 1. Ovim Zakonom uređuju se uvjeti za ...

ZAKON. O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI. Članak 79. Pravne osobe koja pružaju usluge putničke ... ugostiteljske djelatnosti, osnivanje i prestanak rada.

kemijska čistionica. 96.02.03 Kozmetički saloni kozmetičarska. 96.02.02 Pedikerski saloni pedikerska. 43.99.01 Armirački radovi armiračka. 25.11.01.

Pregled dopunskih djelatnosti koje se mogu obavljati na OPG-u, s popisom zanimanja tradicijskih obrta i vještina, naveden je u prilogu 6. Pravilnika o.

USLUGE NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI. 1. Je li ugostitelj dužan ishoditi rješenje nadležnog ureda o utvrđivanju ispunjavanja ...

16 июл. 2020 г. ... mjeri utjecala na gospodarski sektor u BiH, cilj projekta u 2020. godini ... u printanom izdanju izlaziti i na portalima www.dnevni-list.ba,.

HRVATSKI FILMSKI SAVEZ. Filmski i video arhiv Hrvatskog filmskog saveza. 162.000,00. Kino klub Split. Restauracija i digitalizacija.

Odluka o NKD-u 2007. (NN 58/07 i 72/07). Zacrnjena polja su djelatnosti za koje se ne dodjeljuje potpora za internacionaliziranje poslovanja MSP.

Nakon toga Porezna uprava izdaje rje{enje o predujmu poreza na dohodak, najkasnije do kraja mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem je godi{nja porezna ...

30 янв. 2012 г. ... Ovim zakonom uređuju se pitanja u svezi sa obavljanjem ugostiteljske ... uporabljene u Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine ...

odlučuju o izgledu nadgrobnih ploča, spomenika i natpisa. ... je podmiriti upravi groblja troškove smještaja umrle osobe prema cijeni usluge korištenja ...

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti imao je, od 1996. godine kada je donesen, ukupno 10 izmjena i dopuna, uz dva procišcena teksta.

nizacija, kojoj je na čelu bio poznati hrvatski tribun, dr. Bra- ... reći da je hrvatska politička emigracija nedvojbeno imala.

2 июл. 2021 г. ... Izražen rast broja korisnika 4D paketa pokazuje da korisnici sve više žele ... HAKOM je dio svojih aktivnosti usmjerio podizanju svijesti i ...

0150 Mješovita proizvodnja. 0161 Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva. 0162 Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja. 0163 Djelatnosti koje se obavljaju nakon.

[email protected]. Neodređeno. Punitovci. Slobodno tržište. Slobodno tržište. Slobodno tržište. Jedinica lokalne samouprave nije dostavila podatke o ...

Farsi ﻰﺳرﺎﻓ (Perzijski jezik Farsi). • Filipino (Tagalog) (Filipinski tagaloški jezik). • Hindi िहंदी (Hindski jezik).

gastroenterologija neurokirurgija patologija ... Gastroenterologija. 595 prvih i kontrolnih pregleda po specijalisti ... KBC Osijek. KB Dubrava. KBC Zagreb.

a klesarstvo je, kao dio građevinarske industrije, tradicionalno veoma prisutno u partnerskim ... Leon Mahnič je klesar iz Vrgolja na Krasu u Slo- veniji.

17 мар. 2020 г. ... PRETHODNA OBAVIJEST o obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga. Na temelju članka 32.

Odluke (izuzetni rezultati u studiranju, deficitaran kadar za potrebe organa ... Saranović Adriana sa prebivalištem u Opštini Kotor je student III godine ...

Klobučar-likvidator registarski broj udruge: 03000399. 4. PO-03-01-004/06 ... Adela Plevanč -likvidator. Rješenje: UP/I-230-02/14-01/255 16.7.2014.

Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj. 85/15.) i članka 32. Statuta Općine Kneževi Vinogradi(„Službeni glasnik“ 3/13), Općinsko vijeće.

10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona,. d o n o s i. Z A K O N. O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI.

drveta u pilanama i na ostalim nepokretnim i pokretnim uređajima za rezanje drveta (u ... Otpremni iskaz za drvo posječeno u šumi u državnoj svojini izdaju ...

14 янв. 2015 г. ... žrtve i svjedoci teških kaznenih djela. 108 žrtve i svjedoci ratnih zločina. 109 žrtve katastrofa. 110. KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI UDRUGA.

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU. Obrazac RPS-1 ... djelatnosti - NKD 2002, NN, 1303 ... (za grad Zagreb treba uplati i područni ured) b) naselje.

5 окт. 2021 г. ... Gordan Baraka, predsjednik. Radovan Lucić, dopredsjednik Zoran. Knežević,dopredsjednik Josip. Milaković, tajnik. Osoba za zastupanje:.

Osjećaj promašenosti zanimanja. • Nezainteresiranost za posao. • Umor i iscrpljenost. • Iščekivanje završetka radnog dana. • Jak umor nakon posla.

Specijalistička ginekološka ordinacija, Melita Mrđen, dr. med., ... Specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Jasna Jurković, ...

9 янв. 2020 г. ... Rukometni klub „Dubrovnik. 1974“ Dubrovnik ... Plivački klub „Jug“. Swimming club „Jug“. PK "Jug" ... Vaterpolo; Sudjelovanje u športskim.

15 июн. 2021 г. ... Donosi se Odluka o promjeni djelatnosti Zdravstvene ustanove Ljekarna Blato, sa sjedištem u Blatu,. Blato, 85. ulica, br.1, čiji je osnivač ...

Pravilniko djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost (“Službene ... koliko god dobro da budu plaćeni, znati sve elemente ideje.

16 апр. 2020 г. ... privredno društvo AUTO START d.o.o. Mostar (u daljem tekstu: Koncesionar), sa sjedištem u Mostaru, Vrapčići bb, Mostar, identifikacijski ...

VAZEKTOMIJA – INFORMATIVNI LETAK. Vazektomija je kirurška metoda kontracepcije,ali učinkovitost nije 100%.Sam zahvat radi se u lokalnoj.

tekst br. ... specijalno pogrebno vozilo s opremom za preuzimanje i prijevoz umrle ... rashladni uređaj s odgovarajućom opremom za smještaj umrle osobe;.

6 апр. 2021 г. ... Goran Marijan-likvidator. Promjena Statuta, ciljeva i djelatnosti. Rješenje: UP/I-230-02/19-02/28 od 14.05.2019. Damir Knežić-predsjednik.

ZAKON O KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI. Predmet. Član 1. Ovim zakonom se uređuje Klasifikacija djelatnosti (u daljem tekstu: Klasifikacija).

46.14 Posredovanje u trgovini mašinama, opremom za industriju, brodovima i avionima. 46.15 Posredovanje u trgovini namještajem, robom za domaćinstvo i robom ...

KLASIFIKACIJU DJELATNOSTI - NKD. 1. 1. POJAM I DEFINICIJA KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI. Pod djelatnošću se podrazumijeva kombinacija resursa kao što su oprema, ...

djelatnosti zalagaonica (vidjeti: 64.92). 47.8 Trgovina na malo na tezgama i pijacama. Ova grana obuhvaća trgovinu na malo bilo kojom vrstom novih ili ...

INGVINALNA HERNIJA – INFORMATIVNI LETAK. KILA (hernia,bruh) označava ispupčenje tkiva, najčešće crijeva ili masti pod kožu kroz prirodni ili stečeni otvor u ...

ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI. (Narodne novine, br. 85/15 i 121/16 – neslužbeno pročišćeni tekst). I. OPĆE ODREDBE. Predmet Zakona. Članak 1.

20 дек. 2019 г. ... (5) Ako se utvrdi da se radiofrekvencijski spektar upotrebljava bez valjane dozvole, HAKOM će donijeti odluku o plaćanju naknade za ...

IzdavaËka djelatnost hrvatskih muzeja i galerija, 2006. ... GALERIJA ANTUNA AUGUSTIN»I∆A [Informativni letak] /

djelatnosti zalagaonica (vidi 64.92) http://www.advokat-prnjavorac.com ... djelatnosti zalagaonica i zalagaoničara. Ovaj razred isključuje:.

2020, Josip Lovaković direktor trgovačko društvo Dilj gora d.o.o. dana 31.03.2020. godine donosi. ODLUKU o obvezi potpisivanja Izjave o povjerljivosti i ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.