trigonometrijske nejednad��be

Trigonometrijske funkcije. 1.1. Ponovimo. Brojevna kruznica. Kruznicu k polumjera 1 smjestimo u koordinatnu ravninu tako da joj je središte u ishodištu.

5 сент. 2008 г. ... Tablica 1: Karakteristicne vrijednosti funkcija sinus i kosinus. 2.3 Adicione formule. • u primjenama trigonometrije cesto moramo izracunati ...

sh (x ± y) = sh xch y ± ch xsh y sh 2x = 2 sh xch x ch (x ± y) = ch xch y ± sh xsh y ch 2x = ch2 x + sh2 x ch2 x − sh2 x = 1 th(x ± y) = th x±th y.

pri tome važi formula: Trigonometrijski krug ... Adicione formule: Sin(. Sin(. (. ( tg( tg(. Page 2. Trigonometrijske funkcije dvostrukog ugla:.

Funkcija sin : R → R je neparna i 2π-periodi£na, dakle sin(-x) = -sinx i sin(x + 2π) = sinx za sve x ∈ R. Funkcija cos : R → R je parna i 2π-periodi£na, ...

U svaku točku kružnice preslika se beskonačno mnogo točaka brojevnog pravca jer vrijedi: - glavna mjera kuta. VRIJEDNOSTI TRIGONOMETRIJSKIH FUNKCIJA.

TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE DVOSTRUKOG UGLA. Formule su: 1. α α α cos sin2. 2sin = 2. α α ... sad formule za dvostruki ugao α α α α α α α α α α α α α α. 3. 2.

TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE POLUUGLOVA. Formule su: 1. 2 cos. 1. 2 sin α α. −. ±= ili α α cos. 1. 2 sin22. −= 2. 2 cos. 1. 2 cos α α. +. ±= ili α α cos. 1.

TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE KOMPLEMENTNIH UGLOVA ... Pri definisanju trigonometrijskih funkcija, videli smo da za komplementne uglove α i β važi:.

34 Ra~un podele i me{awa. 35 Procentni i kamatni ra~un. HOMOTETIJA I SLI^NOST ... 56 Primena Vijetovih formula. 57 Bikvadratne jedna~ine.

Ta prava seče trigonometrijski krug u tačkama A i B. Te tačke spajamo sa koordinatnim početkom i dobili smo tražene uglove.

U ovom poglavlju prikazat cemo formule s pomocu kojih kosinus zbroja odnosno razlike dva ... koristeci redukcijske formule ili adicijske formule izracunaj:.

Svojstva funkcije sinus i kosinus. (parnost/neparnost,periodičnost). Graf trigonometrijske funkcije. Adicijski teoremi. Trigonometrijske jednadžbe ...

Naravno, kasnije ćemo tablicu proširiti na sve uglove od .360. 0 o o →. Osnovni trigonometrijski indetiteti: 1). 1 cos sin. 2. 2. = + α α. 2) α α α cos sin.

Trigonometrijske funkcije. ∫ cos(x) dx = sin(x). ∫ x cos(x) dx = cos(x) + x sin(x). ∫ x2 cos(x) dx = 2x cos(x)+(x2 − 2) sin(x). ∫ sin(x) dx = − cos(x).

Trigonometrijske funkcije, jednačine i nejednačine; inverzne trigonometrijske funkcije. Nakon uopštavanja trigonometrije na bilo koji ugao, prelazimo na ...

3 Trigonometrijski identiteti. 3.1 Osnovni trigonometrijski identiteti. Osnovna veza izmedu trigonometrijskih funkcija sinus i kosinus dana je slijedecom.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.