varijanca definicija

Denotacija in konotacija. ▫ Denotativni nivo: dobesedni pomen znaka. ▫ Erwin Panofsky: denotacija je to, kar bi na sliki vsi prepoznali, neodvisno od.

18 авг. 2017 г. ... „buntovnik“ – primatelj franšize počinje izazivati davatelja franšize. • „obnova“ – primatelj franšize shvaća.

Organiziranje – definicija. Organiziranje je menadžerska funkcija kojom se određuje na koji će način poduzeće ostvariti planirane ciljeve i pravce ...

Ljudsko srce - procesorsko srce: Osnovna funkcija ljudskog srca ... Dakle, može se reći da je srce mikrokontrolera/mikroprocesora sistemski sat.

izostavljanja disekcije aksile. ▫ Koncept važi od. Koncept važi od 2000. god. ▫ Precizna patološka analiza patološka analiza jednog nodusa, daje nam.

Iz analognog u digitalni signal. • Napon na izlazu iz elektronskog kola senzora je kontunualno promenljivi naponski signal. • Mikrokontroler može da barata ...

Zakon spojenih sudova. Koliki je pritisak u tačkaima. A, B, C, D? U medjusobno spojenim posuda nivo tečnosti u svim posudama je isti.

KARAKTERU I FUNKCIJI SALDA. KONTA STANJA. ▫ konta aktive (imovine). ▫ konta pasive (obveze i kapital). ▫ aktivno-pasivna konta. ▫ pasivno-aktivna konta.

27 февр. 2020 г. ... A. Pacijent s akutnom respiratornom bolesti (povišena temperatura i barem jedan od znakova/simptoma respiratorne bolesti (npr. kašalj, ...

PREDAVANJE 4. Dugotrajna imovina – definicija. ◦Fiksna ili stalna imovina, osnovna sredstva. ◦Realizira se u novac u razdoblju dužem od godine.

Čišćenje – definicija pojmova. Str. 1/4. 09/2019. Brisanje krpama koje vezuju prašinu. Definicija: Brisanje prašine vlažnim ili prepariranim krpama (vlažno ...

Radioaktivnost je svojstvo nekih vrsta atoma da im se jezgre spontano mijenjaju i pri ... Becquerel (Bq) je mjerna jedinica za radioaktivnost materijala, a.

Definicija: Termoterapija je terapijska primjena toplote preko zagrijanih tijela koja imaju veliki toplotni kapacitet i malu provodljivost toplote - tj.

Kozmetologija (eng.cosme cology, cosmetology) istražuje, pronalazi i metodološki primenjuje u caje, zahvate i kozme čke proizvode kojima je moguće ukloni , ...

Interkostalna neuralgija. 214. Obrada pacijenta kod sumnje na bolest prostate. 215. Anafilaktičke i anafilaktoidne reakcije ...

DEFINICIJA I NEKI PRIMJERI MATRICA. 11. Kvadratna je matrica donja trokutasta ako su svi njeni elementi iznad dijagonale jednaki nuli, kao na primjer:.

naloga dodeljena »čuvarjem«, kot jim to pravi Platon. To je v sodobni državi policija in vojska ali pa druge državne službe za varnost. Da bi pa država ...

ako vam je ostalo nekoliko kriški cheesecakea ili gu- menih bombona, zamrznite ih i uživajte, kažu gastro- stručnjaci, jer su neka jela ukusnija “s leda”.

PRILOG IV. Definicija SUKOB INTERESA. Sukob interesa je naziv za situacije u kojima pojedinac koji obavlja određenu javnu funkciju.

PALIJATIVNA NJEGA. Uloga sestrinstva. Tihić Amela, med.sestra. JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. OJ DZ Novo Sarajevo. Definicija. ○ Riječ palijativna njega ...

Bromatologija proučava sve što se odnosi na namirnice do njihovog unošenja u organizam. Nauka o ishrani ljudi proučava način iskorišćavanja hrane u ...

Mentalna retardacija nije bolest ili specifična nesposobnost, već je admi- nistrativno određeni naziv za različita genetska, socijalna i medicinska stanja.

Koluti su elementi kod kojih se tijelo rotira naprijed ili natrag, ... 1. Koluti. Kolut naprijed. Page 14. 1. Koluti. Kolut natrag kroz stoj na rukama ...

Iz navedenog se zaključuje da je selefizam po prvoj definiciji određen vremenski period koji se zavšio smrću njegovih. 31. 28 Ibn Tejmijie.

Tako je impedancija Z definirana kao konstanta proporcionalnosti između pogonske sile koja se pronosi medijem i brzine koju kao rezultat te sile ima ...

Odrediti ostatak koji se dobija pri deljenju broja 317259 sa 15. 3. Odrediti sve prirodne brojeve n za koje je broj 2n − 1 deljiv sa 7.

Definicija i podela komunikacije među ... Komunikacija može biti jednosmerna ili dvosmerna ... Half duplex komunikacioni kanal – komunikacija ide u oba.

DEFINICIJA. Potpomognuta komunikacija (PK) je skup procesa i procedura (simbola, pomagala, strategija i tehnika) uz koje osoba može maksimalizirati svoje ...

Podjela karte Hrvatske na analogne listove (stari način-GK projekcija HDKS). U Hrvatskoj se koristi grinički meridijan kod kojeg je osnovna podjela na ...

DEFINICIJA I PODJELA SPORTSKE GIMNASTIKE. Iz cjelokupnog procesa tjelesnog vježbanja, porijeklo naziva sportska gimnastika proizlazi iz opšteg pojma.

onda /y#x0,y0$ nazivamo prva parcijalna derivacija po y funkcije / u toˇcki #x0,y0$. Ako ovi limesi postoje za sve #x, y$ * D dobivamo.

vlakna specijalno izrađena za pružanje najboljih rezultata u uvjetima velikog opterećenja. Ovaj sustav vlakana pruža najbolju otpornost na pucanje betona u ...

EVROPSKA DEFINICIJA DRUŽINSKE MEDICINE. 2. EVROPSKE DEFINICIJE 2002. STROKA IN SPECIALNOST DRUŽINSKE MEDICINE. Družinska medicina je akademska in znanstvena ...

Klinički sindrom u kome dominira parkinsonizam koji se poboljšava primenom levodope. ▫ Neuropatološka. ✓ Specifično neuropatološko stanje koje se ...

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, uz dijagnostiku profesionalne bolesti, za priznavanje potrebni su i neki dodatni podaci.

POLICITEMIJA RUBRA VERA, DEFINICIJA, KLINIČ KA SLIKA,. LABORATORIJSKI NALAZI, TERAPIJA. ... C) Policiteia rubra vera je POSLEDICA PREOBRAŽAJA MATIČNE ĆELIJE.

Kognitivne sposobnosti. Konativne karakteristike. Morfološke karakteristike. Sociološke karakteristike. Motoričke sposobnosti. Funkcionalne sposobnosti.

kon o vodama kao krovni kada je u pitanju njegovo korišćenje. Pojam vodnog ... rom da se samo u njega, kada su upitanju dokumenti iz domena vodoprivre-.

12 сент. 2010 г. ... Radiovalovi. Sadržaj nastavne cjeline. 1. Definicija radiovalova. 2. Radiofrekvencijska područja i valne duljine. 3. Širenje radiovalova.

Pravilno sakupljanje, uzorkovanje, obrada i čuvanje različitih vrsta bioloskog materijala je od ključnog značaja za dijagnostiku i testiranje, ...

17 февр. 2020 г. ... Definicija za prijavo in spremljanje novega koronavirusa (SARS-CoV-2). Izhodišče za spremljanje in definicijo primera so priporočila ...

Ako cijeli broj m = 0 dijeli razliku a − b, kaºemo da je a kongruentan b modulo m i pi²emo a ≡ b (mod m). U protivnom, ka-.

Reakcija tla nam pokazuje kolika je pH vrijednost našeg tla o čemu značajno ovisi količina biljkama pristupačnih hranjiva u tlu, ali i sam razvoj biljaka ...

Kotiranje crteža izvodi se uz pomoć elemenata kotiranja. Kotni broj se uvek daje u milimetrima. Svaka mera se na crtežu kotira samo jednom,.

19 нояб. 2016 г. ... POREKLO REČI, DEFINICIJA, PODELA I METOD. EKONOMIJE. Reč ekonomija potiče od grčkih reči oikos (kuća ili domaćinstvo) i nomos.

Definicija apsolutne vrednosti je: Broj max{ , }. x x. − naziva se apsolutnom vrednošću broja x i označava se sa x . Oznaka max{ , }.

Definicija osnovnih pojmova u radu sa bazama podataka. Podatak je slovo, broj, tekst, slika ili zvuk koje možemo zapisati ili obrađivati računarom.

RODNA NERAVNOPRAVNOST vs RODNA JEDNAKOST. Rodna ravnopravnost predstavlja stanje ili uslov koji pruža ženama i muškarcima jednako uživanje ljudskih prava ,.

LOGARITMI- DEFINICIJA I OSOBINE. Logaritam broja b za osnovu a je realan broj x kojim treba stepenovati osnovu a da bi se dobilo pozitivan broj b.

prostiranje su: talasna dužina, λ[m] frekvencija, f [Hz] period oscilovanja, T [s] brzina prostiranja zvuka. – brzina zvuka, c [m/s]. Veća talasna dužina.

prostiranje su: talasna dužina, λ[m] frekvencija zvuka, f [Hz] period oscilovanja čestica, T [s] brzina prostiranja zvuka. – brzina zvuka, c [m/s] ...

U 13. stoljeću pojavljuju se portolanske karate tj. rukopisne pomorske karte. plan grada Nippura. Babilonska karta svijeta iz 600g. p. k.

ustreza največji statični navpični obremenitvi, preneseni na vlečno vozilo s polpriklopnika ali priklopnika s centralno osjo, in največjo maso tovora ...

Parametrizirana ploha u R3 je glatka funkcija r : U → R3 pri cemu je U ⊆ R2 podrucje u ravnini. Jelena Sedlar (FGAG). Definicija plohe.

2 Mačije oko je jedan od sigurnih znakova smrti. 3 Mačka na putu. 28. Uloga imobilizacije je: 1 da spriječi naknadno povređivanje krvnih sudova i nerava.

obitelj je relativno trajna grupa povezana srodstvom, brakom ili usvajanjem , čiji članovi žive zajedno, ekonomski surađuju i skrbe za potomstvo.

Parcijalne derivacije. 2-30. Definicija. Neka je 12 C R2 otvoren podskup, f: 1 + R i (x0, yo) E N. Parcijalna derivacija od f po varijabli x u točki (xo, ...

Parametrizirana krivulja. Propozicija. Duljina luka krivulje ne ovisi o reparametrizaciji. Jelena Sedlar (FGAG). Definicija krivulje.

Gnojna rana je oblik upalnog procesa pri kojem uzročnici gnojenja štetno djeluju na leukocite, sprječavajući sanaciju per primam intentionem, ...

izhodišče definicije romana, v njej vedno znova trčimo ob nedoločljivost,4 odpr- tost in prehodnost (Škulj 1982: 40) te literarne vrste.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.