vegetativno razmno��avanje

grančice pa su to zrele zelene reznice. Razmnožavanje korijenovim reznicama najčešće se koristi prilikom razmnožavanja biljka nižeg rasta.

Reznice ne bi trebalo da budu mekane, jer su, u tom slučaju, podložne trulenju, a niti suviše tvrde, jer to otežava njihovo ožiljavanje.

o filmu ili glazbenom djelu moÊe pogledati videozapis ili posluπati neki singl. www.vecernji-list.hr mjeseÀno biljeÊi 23.138.195 uÀitavanja stranica.

Napomena: Nazivi koji u osnovnom tekstu imaju posebno zna~enje pi{u se masno kad se ... xi ulazne veli~ine, tj. parcijalna derivacija funkcije f modela po.

URED DRZA VNE UPRA VE U. PRIMORSKO. GORANSKOJ. ZUPANIJI. SLUZBA ZA GOSPODARSTVO. ISPOST AVA KRK. PREDMET: ZAHT JEV ZA RAZVRST AVANJE I KATEGORIZACIJU.

Fauna Ev. poljska ševa, crna ševa, ćubasta ševa, belokrili krstokljun. G. (3,5 mm). Egzote crveni kardinal, zeleni kardinal, sivi kardinal.

U ispitivanjima se za izra`avanje ispitnih rezultata upotrebljava neki pokazatelj (npr. neka fizikalna veli~ina). Nap- rimjer, kao pokazatelj za ispitivanje ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.